Disseny Experimental

Páginas: 4 (987 palabras) Publicado: 12 de octubre de 2015
Disseny experimental:
Introducció:
En aquesta pràctica intentarem descobrir quines pautes segueixen els científics al fer els seus experiments. Els científics segueixen un mètode anomenat mètodeexperimental:
-Per començar es plantegen un problema que no té resposta, seguidament es fan unes hipòtesis, és a dir es donen diferents respostes al problema, a continuació, es donen les variablesindependents, dependents i controlades, després es realitza el experiment, sempre tenint en compte de tenir un control, els resultats i finalment les conclusions extretes de tot el procés realitzat.
Acontinuació realitzarem alguns exercicis per tal de conèixer més a fons el disseny experimental.
OBJECTIUS:
-Aprendre a realitzar un disseny experimental per properes pràctiques.
-Estudiar els processosque els científics tenen en compte abans, desprès i durant l’experimentació.
Procediments:
1.- Per tal de determinar quin tipus de llet (entera o desnatada) d'una determinada marca és més apropiada perobtenir iogurt s'ha fet el següent experiment:
-         s'han omplert el mateix número de petits recipients idèntics amb la mateixa quantitat dels dos tipus de llet.
-         s'ha afegit a cadarecipient una petita quantitat (la mateixa en tots els casos) de iogurt.
-         s'ha afegit únicament als recipients amb llet desnatada una petita quantitat d’espessant (una cullerada de llet enpols).
-         s’han tancat tots els recipients.
-         s'han col·locat tots els recipients en el mateix bany d'aigua que s'ha mantingut calenta al voltant dels 35°C, durant 36 hores.
1.1 Quin és elproblema que s'investiga? Quines és la variable independent de l’experiment? 
El problema que s’investiga es quin tipus de llet és més apropiada per obtenir iogurt. La variable independent del’experiment és la llet.
1.2 L’experiment, tal com està descrit, mostra alguna errada relacionada amb el control de les variables. Identifiqueu-la i expliqueu la causa de l’error.
Afegeix l’espessant a la...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Disseny experimental
  • Què és el disseny
  • DISSENY
  • DISSENY ESPACIAL
  • superior en disseny
  • Estretegies de disseny
  • Disseny introducció
  • Disseny de projectes

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS