Tirant lo blanc

Páginas: 13 (3083 palabras) Publicado: 14 de abril de 2010
Tirant lo Blanc
Joanot Martorell

Lucía González Sobrino
1r Batxillerat TC

Índex
Resum del llibre ………………………………………………………………………………… 3
Orígens de la novel·la de cavalleries ………………………………………………………………… 3
L’estament cavalleresc………………………………………………………………………………………… 3
Novel·les cavalleresques i llibres de cavalleries …………………………………………… 4
La vida literària a la València del segleXV……………………………………………………… 4
Anàlisi de «Tirant lo Blanc» ……………………………………………………………………………… 4
Biografia de Joanot Martorell ……………………………………………………………………………………… 4
Autora i datació de la novel·la………………………………………………………………………………………… 4
Fortuna editorial i versions de la novel·la …………………………………………………………………… 4
Estructura ………………………………………………………………………………………………………………………… 5
Temàtica i valors ……………………………………………………………………………………………………………… 5
Personatges……………………………………………………………………………………………………………………… 5
Les fonts literàries ………………………………………………………………………………………………………… 6
Llengua i estil …………………………………………………………………………………………………………………… 6
Vocabulari…………………………………………………………………………………………… 6

Resum
El 1490 s’imprimí, a Valencia, la primera edició de Tirant lo Blanc, de l’autor Joanot Martorell. L’obra presenta dues visions contraposades: Un món medieval definit, classista i perfectament estructurat, i les primeresmanifestacions d’una societat nova que desembocarà en el Renaixement. Per això, la caiguda de Constantinoble el 1453 (fet que assenyala el pas de l’època medieval a la moderna) ha sigut escollida com l’indret on transcorren els episodis més suggestius de la novel·la. En resum, el Tirant lo Blanc es la gran obra de la literatura catalana antiga i la millor novel·la europea del segle XV.
Orígens de lanovel·la de cavalleries
La novel·la de cavalleries té dos precedents clars: el primer, les traduccions de poemes èpics grecs i llatins, que anaven adreçades a l’aristocràcia que volia conèixer històries d’herois del món clàssic, però no sabien llatí. I el segon, l’anomenada Matèria de Bretanya, que tenia com a base un conjunt de llegendes cèltiques i bretones. En aquestes obres els cavallers vivienhistòries inversemblants caracteritzades per d’imprecisió històrica, l’exotisme geogràfic i la presència d’elements meravellosos. I així, al segle XIV van néixer les novel·les de cavalleries, què expliquen les aventures d’un heroi personificat amb els ideals cavallerescos: la fidelitat, el menyspreu a la mort i defensa del senyor, la dama i els indefensos.
L’estament cavalleresc
Al segle XIV l’estamentcavalleresc va deixar de ser la classe dirigent (ocupada pels burgesos), per això, van haver de buscar alternatives per mantenir el seu prestigi mitjançant la imitació a la literatura a la Baixa Edat Mitjana. D’aquesta manera, van cercar empreses difícils i justes per posar a prova la seva valentia i a més, van crear una sèrie d’espectacles esportius i militars (justes, torneigs, votscavallerescos i passos d’armes) on demostraven i exhibien el seu valor. I d’altra banda,aquesta mena d’exercicis mantenien la preparació física, guanyaven diners i aconseguien un renom que afavoria el fet de que fossin cridats per anar a la guerra.
En el context social, la literatura contribuirà a mantenir l’ideal dels cavallers i, alhora s’aprofità de l’heroïcitat d’aquests. D’altra banda, sovint, elscavallers solucionaven els seus problemes amb una guerra que revestia dos aspectes: eldeseiximent (es perjudicaven mútuament) i la batalla d’ultrança (a mort)
Novel·les cavalleresques i llibres de cavalleries
Les novel·les cavalleresques tenen com a protagonista un «cavaller errant» (inventat,valent i forçut dins dels límits humans) en un temps contemporani i terres conegudes. Tracta de reflectirla realitat social i gaudeix de tota versemblança. (El Tirant lo Blanc s’inclou en aquest tipus de narració).
Els llibres de cavalleries tenen com a protagonista uns cavallers amb una força física extraordinària en un temps passat i unes terres exòtiques i desconegudes, és a dir, està plagada d’elements...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Tirant lo Blanc
  • Tirant lo blanc
  • Tirant lo Blanc
  • tirant lo blanc
  • Tirant Lo Blanc
  • Tirant lo blanc
  • Tirant lo blanc
  • Tirant Lo Blanc

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS