Tirant lo blanc

Páginas: 3 (639 palabras) Publicado: 9 de febrero de 2015
EXERCICIS DEL TEMA 11

1 Què vol dir sistema “liberaldemocràtic”?
Parlaments, eleccions (sufragi universal per a tots dos sexes), governs elegits a través de partits, que representaven opcionsideològiques diferents i llibertats individuals i col·lectives garantides per una constitució.

2 Què es vol dir amb “socialisme real”
Terme utilitzat per designar el sistema soviètic i la sevaparticular aplicació de les idees socialistes.

3 Defineix el terme “Guerra Freda”
Els Estats Units i la Unió Soviètica, van iniciar una cursa d’armaments i van mantenir, l’una enfront de l’altra, unaactitud bel·ligerant i de confrontació ideològica permanent, malgrat que no varen arribar mai a un enfrontament armat directe.

4 Quan i què es va decidir a la Conferència de Ialta?


5 Què erenles “Democràcies Populars”?
Economia socialitzada i una política exterior alineada amb la soviètica.

6 Què va implicar que els comunistes formessin part dels governs d’Unió Nacional a Europaentre 1945 - 1946?

7 Què era el Pla Marshall?
Oferia una ajuda en forma de crèdits i donacions que havien de repartir-se emtre els països que l’acceptessin. Com a condició, l’expulsió dels ministrescomunistes dels governs de coalició.

8 Quins objectius polítics i econòmics tenia el Pla Marshall?

9 Què era l’ OECE?
Organització Europea de Cooperació Econòmica.

10 Què era elKOMINFORM?
Organització que havia d’assenyalar als partits comunistes d’Europa l’estratègia que havien de seguir a cada moment.

11 En què va consistir el blocatge a Berlín?
Els Estats Units hi vanrespondre establint un pont aeri ininterromput per abastar la zona oest de la ciutat. Es preparava una constitució que va donar origen a la RFA.

12 Què va provocar aquest blocatge?

13 Quina diferènciahi havia entre la RFA (República Federal Alemanya) i la RDA (República Democràtica Alemanya)?


14 Què era el Mur de Berlín? Per què és un símbol de la Guerra Freda?


15 Explica què és...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Tirant lo Blanc
  • Tirant lo blanc
  • Tirant lo Blanc
  • tirant lo blanc
  • Tirant Lo Blanc
  • Tirant lo blanc
  • Tirant lo blanc
  • Tirant Lo Blanc

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS