Vigorexia

Páginas: 31 (7613 palabras) Publicado: 23 de febrero de 2010
UNITAT IV APARELL RESPIRATORI INTRODUCCIÓ FUNCIONS DE L’APARELL O SISTEMA RESPIRATORI Les funcions bàsiques d’aquest aparell, son la distribució d’aire i el intercanvi de gasós per aportar oxigen i eliminar diòxid de carboni de les cèl·lules de l’organisme. Degut a que les milions de cèl·lules del nostre organisme estan molt allunyades de l’aire per a intercanviar els gasos directament amb ell,l’aire ha de circular per la sang y així poder intercanviar els gasos entre aquesta i les cèl·lules. Així doncs aquests procesos requereixen de l’ intervenció de dos sistemes el circulatori i el respiratori. Totes les parts del sistema respiratori, excepte els alvèols, tenen com a funció la distribució de gasos, només aquests alvèols i els diminuts passadissos que se obren en ells funcionen com aintercanviadors de gasos. A mes de la distribució de aire i intercanvi de gasos el sistema respiratori, filtra, escalfa i humiteja l’aire de la respiració. També els òrgans de l’aparell respiratori intervenen en la producció de sons, en el qual esta inclòs el llenguatge oral, a mes l’epiteli especialitzat del tracte respiratori es el responsable de l’olfacte, així com ajuda en la regulació ohomeòstasis del pH orgànic.

DIVISIÓ ESTRUCTURAL I FUNCIONAL DEL TRACTE RESPIRATORI El sistema respiratori es pot dividir en dos. Tracte respiratori superior: els òrgans que el composen, es localitzen fora de la cavitat toràcica, nas, nasofaringi, orofaringe, laringofaringe, i laringe. Tracte respiratori inferior: Es localitzen diantre del tòrax. Tràquea, arbre bronquial i tots els seus segmentes ipulmons. Fisiològicament el sistema respiratori, també inclou estructures accessòries com la cavitat oral, la caixa costal i el diafragma. Totes aquestes estructures juntes, constituiran el suport del subministra d’aire necessari per la vida. Com hem vist en unitats anteriors les cèl·lules necessiten un aporti constant de oxigen per la conversió energètic. Aquest procés es porta a terme a lesmitocòndries i es denomina respiració cel·lular, que produeix com a resultat diòxid de carboni que s’ha d’eliminar abans s’acumuli i arribi a nivells nocius.

TRACTE RESPIRATORI SUPERIOR

Tracte superior

Nas:

Funcions del nas: El nas serveix de via de pas per l’aire que es dirigeix i prové dels pulmons. Si està obstruïda l’aire pot passar directament a l’interior del pulmons a través de laboca. L’aire que entra per el sistema nasal es filtra d’impureses, s’escalfa i es examinat Els pels del vestíbul nasal serveixen com a primer filtre per examinar les partícules aèries que entren al sistema respiratori. Els cornets serveixen com pantalles que aporten un àrea amplia coberta de mucosa per la que l’aire ha de passar abans d’arribar a la faringe. La membrana respiratòria, produeix gransquantitats de moc i a mes té un gran aporti sanguini, mes als cornets inferiors el que permet una ràpida humidificació i escalfament de l’aire inspirat. Les secrecions mucoses atrapen finalment les partícules de l’aire a mesura que passa per les foses nasals. El líquid cau des del conducte lacrimal i el moc addicional que es produeix als sens para nasals també contribueix a l’atrapa ment departícules i a la humidificació de l’aire que passa pel nas. També els sens ocs alleugeren el pes dels ossos del crani i serveixen com a càmeres de ressonància pel llenguatge. La desviació de l’aire pel cornets superior i mig per que l’aire passi per l’epiteli olfactori fa possible el sentit de l’olfacte.

Faringe: Estructura amb forma de tub d’uns 12-13 cm de longitud que s’estén des de la base delcrani a l’esòfag, just pel davant de les vèrtebres cervicals.

Funcions de la faringe: La Faringe serveix de camí comú per els tractes respiratori i digestiu, ja que tant l’aire com els aliments han de passar per aquesta estructura abans de arribar als seus destins respectius. També intervé en la fonació. Per exemple, les síl·labes es pronuncien amb tant sols canviar la seva morfologia....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Vigorexia
  • La vigorexia.
  • vigorexia
  • vigorexia
  • Vigorexia
  • vigorexia
  • Vigorexia
  • Vigorexia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS