A Poesía Das Irmandades Da Fala

Páginas: 4 (848 palabras) Publicado: 7 de marzo de 2013
A poesía das Irmandades da Fala. Características, autores e obras representativas.

Nas primeiras décadas do século XX xorden dous movementos sociais e ideolóxicos: o agrarismo que foi unmovemento revolucionario realizado por campesinos que buscaban un sistema anticaciquil, antiforal e a reforma agraria e a súa arma máis eficaz para conseguilo foi a palabra, sobre todo a do líder de AcciónGallega, Basilio Álvarez; e as Irmandades da Fala que eran un grupo galegos que buscaban a defensa da lingua galega, denunciaban os problemas do atraso de Galicia e a afirmaban que Galicia era unhanación. Os constituíntes mais importantes deste grupo eran Ramón Cabanillas e Antonio Noriega.
Antonio Noriega Varela (1869-1947) entrou en contacto co movemento agrarista e cos membros do Grupo Nós.Cada vez foise afastando máis das directrices culturais e políticas das Irmandades e dos intelectuais galeguistas e finalmente decantouse xa totalmente a favor das ideas do exército franquista.
A súaobra poética gozou dunha importante difusión no seu tempo. Foi autor dun único libro de poemas, Montañesas, que sufriu un proceso de continua reelaboración e pasou a titularse Do ermo. Podendistinguirse dúas etapas: a primeira, de carácter costumista e ruralista que destaca o dominio da lingua e da métrica popular na que os temas que predominan son os motivos paixasisticos e a glosa con ironía,dos costumes, das tradicións e da ruda vida dos campesiños de Mondoñedo; e a segunda, de carácter máis culto e refinado na que pasa a escribir unha poesía moito máis elaborada cun maior coidado dalingua e emprega estrofas cultas, como o soneto e estas composicións convértense nunha manifestación literaria da profunda relixiosidade do autor, que concibe a súa obra como un canto á grandeza de Deus.Á súa obra hai que engadir tamén A virxe y-a paisanaxe que é unha composición de cantigas populares en honor da Virxe María e Como falan os brañegos que é unha colección de refráns e ditos...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • A poesía das irmandades da fala. caracterísiticas, autores e obras representativas
  • A poesía das Irmandades da Fala. Características, autores e obras representativas.
  • Irmandades Da Fala
  • A poesía das Irmandades
  • A poesía das Irmandades da Fala. Características, autores e obras representativas.
  • Grupo Nós, Irmandades da fala.
  • as irmandadades da fala
  • A evolución das da

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS