n njikhbn

Páginas: 2 (303 palabras) Publicado: 10 de diciembre de 2014
FITXA DE TREBALL PROPOSTES JOCS

TITOL:

FITXA DE TREBALL Nº

NIVELL EDUCATIU:
TIPUS DE JOC :

OBJECTIUS DIDÀCTICS:
PART DE LA SESSIÓ:
MATERIAL:

MÚSICA:

SITUACIÓ INICIAL:DESENVOLUPAMENT:

VARIANTS :

OBSERVACIONS :

EXPLICACIÓ DELS ÍTEMS DE LA FITXA DE TREBALL DE JOCS .1r i 2n
CICLE DE PRIMÀRIA
 FITXA DE TREBALL Nº . El nº de fitxa quecorrespon dins totes les
propostes de jocs d´un cicle concret .
 NIVELL EDUCATIU . El nivell educatiu on s´aconsella dur a terme el
joc .
 TIPUS DE JOC . Quin tipus de joc es presenta.Escollir entre:
 Expressiu
 Motriu
 Sensorial
 Cognitiu
 Simbòlic
 De tornada a la calma
 D´animació ...
 PART DE LA SESSIÓ . La part de la sessió on s´aconsella incloure eljoc .
 MATERIAL . Quin material es necessita per dur a terme l´activitat.
 MÚSICA . S´indica si el joc va acompanyat de música o no . En el llistat
discogràfic es fa referència a lamúsica utilitzada .
 SITUACIÓ INICIAL. Com estan col.locats els alumnes en el moment
d´iniciar el joc .
 DESENVOLUPAMENT .Explicació el joc. Com es desenvolupa l´acció i
quines normesi/o regles hi ha .
 VARIANTS. Les possibles variants del joc : altres formes de jugar-hi en
funció del grau de dificultat o altres variables .
 OBSERVACIONS. Els aspectes que caltenir en compte per dur a terme
el joc o altres observacions complementàries .
En el moment d´interpretar la FITXA DE TREBALL DE JOCS ,cal
tenir en compte les següents consideracions :
1.El joc serà un element més per organitzar la sessió de
dansa – moviment i omplir la fitxa de sessió.
2. Cal ubicar el joc en la part de la sessió que correspongui
:inicial , central i/o final
3. Cal escollir el tipus de joc ( sensorial , motriu ,
d´animació ...) en funció de l´objectiu que volem
aconseguir .
4. Es pot organitzar també una sessió només de joc.

Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • N N N N N N N N N N N N N N N
  • n n n n
  • ñ.-ñ-ñ- o-ñ-ññp
  • nn n n n
  • -Ñ-Ñ-Ñ
  • k.m-.,;ñ,Ñ;ñ,}
  • N
  • n se que

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS