100 Juegos de teatro en ei

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (539 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 17 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Teresa Blanch, Antonio Mores i Anna Gasol: 100 jocs de teatre en la léducació infantil. Edicions CEAC, 224 ps. , 1r edició, any 2003, ISBN 84-329-9533-9, preu 15 EUR.

Farà uns mesos va arribar ales meues mans el llibre de 100 jocs de teatre en l'Educació infantil, del qual he decidit fer una ressenya a manera de suport per a tots aquells docents que decidisquen llegir-ho i aplicar-hoposteriorment en la seua aula.

100 Jocs de teatre en l'Educació Infantil en un llibre que arreplega un gran nombre d'activitats infantils -explicades de manera senzilla i amb nombrosos exemples ialternatives per a adaptar-les a alumnes de 3, 4 o 5 anys- centrades en jocs d'expressió teatral, per a dur a terme als llarg de l'etapa d'educació infantil. El llibre està dividit en sis grans blocs -exercicis de relaxació, concentració, respiració i visualització previs a les activitats teatrals; cos i moviment; espai; articulació i dicció; contacte; jocs dramàtics - i en dos capítols finals, quepretenen donar exemples d'obres teatrals que es poden representar al final de curs amb els nostres alumnes i també unes taules addicionals, per a veure de manera esquemàtica, les aptituds que desenvolupenamb cada una de les activitats dels sis blocs mencionats anteriorment. Durant aquestos capítols es treballen activitats per a intentar que el xiquet assimile les nocions d'espai, desenvolupe la seuaimaginació, aprenga a escoltar-se a si mateix i als altres, s'acostume a treballar amb major rigor i mètode, augmente la seua sensibilitat, sàpiga valorar el treball de l'altre, i al mateix tempss'atrevisca a assumir el risc d'expressar les seues emocions i sentiments.

Els autors d'aquest llibre pretenen exposar els beneficis del teatre infantil i donar una gran varietat d'activitats teatralsper a realitzar-la amb xiquets d'entre 3 i 5 anys. Els mentats autors aconseguixen els seus objectius, a l'exposar de manera comprensible en la introducció -a banda de detallar-ho breument en cada...
tracking img