Abdicacións de baiona

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (630 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Abdicacións de Baiona (1808)
España pronto se empeza a ver enganada por Napoleón xa que este empezaba a incumprir os acordos firmados no Tratado de Fontainebleau e o país caía baixo o poder francés,a tensión aumenta e Godoy decide recomendar ós reis que fuxan cara Andalucía pero os seguidores de Fernando VII atrapan a Godoy no motín do palacio de Aranxuez e este é detido e acusado de quererfuxir cos reis cara América.
Tras estes acontecementos Carlos IV vese obrigado a abdicar temporalmente no seu fillo Fernando para salvar a Godoy pero cando observa que os franceses teñen a situacióncontrolada retráctase e crease unha situación de certo desconcerto ó verse España con dous reis a espreita de que Napoleón decida quen é o lexítimo.
Napoleón cada vez reafírmase máis no seu desprezocara a familia real española: obriga a Fernando a acudir ao seu encontro en Bayona e suxírelle que abdique pero este mostrase reacio, entrementres, o xeneral francés Murat presiona a Carlos IV para quese retracte da súa abdicación e marche tamén cara Bayona. Cando xa están pai e fillo presentes nesta cidade Napoleón enfróntaos astutamente e ó fin, baixo moita presión conseguen que Fernando VIIabdique en nome de seu pai. Tras este feito, o xeneral francés aínda segue actuando e convence a Carlos IV para que abdique en nome del. Utiliza o dous de maio para quencer o ambiente e que os membros dafamilia se insulten. Conseguidos os seus propósitos, finalmente Napoleón entrega a coroa de España ó seu irmán, Xosé I.
Tras as renuncias e establecidas as pensións que recibirían, a familia realespañola foi internada en Francia, en palacios como o de Valencay.

No texto Carlos IV comunica que deixa o seu reinado a Napoleón e deixa claras dúas importantes condicións:
A sabendas de queNapoleón era ateo e coa intención de que este ateísmo poida producir nun futuro unha cruzada do clero e do pobo manifesta o seu desexo de que a relixión católica sexa imperante en todo o reino. E en...
tracking img