Algebra

Páginas: 2 (267 palabras) Publicado: 19 de mayo de 2011
Expressions algebraiques
El llenguatge algebraic el podem utilitzar per a resoldre situacions de la vida quotidiana, es tracta de col·locaruna lletra en lloc de la quantitat que no coneixem.
· Imagina que volem recollir diners per fer un viatge de fi de curs i tenim 50
samarretesque ens ha regalat un botiguer. Depenent del preu al qual venguem cada samarreta guanyarem una quantitat o una altra. Si les venem a
10€ cadauna recollirem 50x10 = 500€, però si les venem a 15€ seran 50x15
= 750€. La quantitat que no coneixem és el preu de la samarreta, en el seulloc posem una lletra, per exemple, y.
L’expressió algebraica que representa els diners que guanyem és 50y. El
valor de y varia segons elpreu.
· Suposem que aconseguim una feina que consisteix a guardar pantalons en
caixes. Ens paguen 15€ a la setmana més 2€ per cada caixa quepreparem.
És clar que el nostre sou dependrà de les caixes que fem i per tant la dada
que no sabem és el nombre de caixes. Podem dir que x ésel nombre de
caixes, i si per cada una ens paguen 2€ l’expressió és 2x. En aquest cas tenim
15€ que guanyem fix més els 2x de fer caixes. Aixòescrit en forma algebraica
és 2x + 15.
Per a saber quant guanyarem cada setmana utilitzarem l’expressió algebraica 2x + 15.
Si fem 50caixes vol dir que x = 50 i que el sou serà
2 · 50 + 15 = 100 + 15 = 115€
Però si fem 75 caixes la x = 75 i el sou
2 · 75 + 15 = 150 + 15 = 165
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Algebra
  • Algebra
  • Algebra
  • El algebra
  • Algebra
  • Algebra
  • Algebra
  • Algebra

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS