Alhambra

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (921 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
ALHAMBRA

1-Descripció Geogràfica i ubicació de l'Alhambra. (explica les raons perquè van portar a construir-se allà)
L'Alhambra és un bell palau musulmà situat a Granada ( comunitat d’Andalusia), davant dels barris del Albaizyn i l'Alcassaba. El seu nom significa Castell Vermell i és perquè els seus murs són d'un color vermellós.
Granada va ser fundada al segle VIII pels musulmans, prop del'antic assentament romà de Ilíberis (la Elvira musulmana), distant uns deu quilòmetres al nord-oest. El seu nom exalta les qualitats de la fruita que produeix el magraner i que és recomanada enl'Islam. Granada va ser un territori dependent del califat de Còrdova. Després de la seva desintegració es va crear un regne de Taifes d'origen berber, el dels Ziríes (1013-1090). Durant aquesta època laciutat va tenir un visir (ministre) jueu, Samuel Halevi Ibn Nagrila Ha-Nagid (993-1055), que també va ser un savi del Talmud i patrocinador de les arts. Posteriorment va ser administrada per lesdinasties africanes dels almoràvits (1090-1145) i almohades (1145-1230). Amb la desintegració del-Ándalus al segle XIII, es va crear el Regne del Nazaríes o Nasri de Granada el 1238 que es va mantenir finsa 1492. Va ser llavors quan Granada va conèixer la seva edat daurada com a centre literari, artístic i científic, tot i les pressions dels castellans.
Va ser llavors quan es va donar pas a laconstrucció de l'Alhambra, el palau de fortalesa dels seus governadors.
2-Història de l'Alhambra:
-Periode en que es va construir, sota quin reinat/dinastia.
Es va començar a construir al segle IX.Muhammad I al-Ahmar (1237-1273), primer rei de la dinastia nassarita, va començar la urbanització del turó al costat del riu Darro i construir l'alcassaba (al-qasab en àrab), una impressionantfortalesa-amb capacitat per a una guarnició de quaranta mil homes-que domina la ciutat de Granada des d'un esperó, el de turó la Sabika. El seu successor Muhammad II (1273-1302) va concloure el recinte...
tracking img