Alone, de poe

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (419 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
PRÀCTICA 2

1)
Tipus de text: Operatiu
Mètode de traducció: El criteri principal és el d'aconseguir el mateix efecte a l'auditori (la traducció no ha de ser literal).
Forma lingüística: Mantenirel ritme i els accents i les síl·labes principals. Estructura paral·lela (que bien, que bien (1)/ hoy comemos con Isabel (2))
(1) Repetició alegre/ (2) Conclusió
Isabel → 2 significats diferents:dona i el nom de les conserves. 2 referències semàntiques que poden conduïr a l'equívoc i que el traductor haurà de mantenir.

2)
Tipus de text: Expressiu
És més important la forma que lainformació que ens proporciona el text en sí.
Forma lingüística per expressar la informació
Mètode de traducció: Traslladar el major nombre de formes lingüístiques del TO. Impressió estètica equivalent. Elfragment es caracteritza essencialment per:
ús dels temps verbals
precisió i nitidesa
control perfecte sintaxi
prosodia perfecte

Segons Reiss, hem de mantenir tot això a l'hora de traduïr itenir-ho en compte a l'hora de fer-ne una crítica; haurem de veure si aquest efecte estètic es compleix o no.

(FALTA L'EX.3 PQ VAIG SORTIR AL LAVABO I NO HO TINC! :)

4)
Tipus de text: InformatiuEns interessa el contingut per sobre de la forma
Mètode de traducció: No podem canviar el contingut (invariabilitat contingut), les idees del TO=TM.
Tècniques de traducció: explicació, adaptacióAPUNTS TEORIA

Elements lingüístics (Reiss)

La preservació de tots els elements del TO al TM és impossible. El traductor selecciona els elements que per ell són prioritaris: "l'art del sacrificiadequat" per tal de decidir què és prioritari. Hi ha un ordre de prioritats, una jerarquia.
2 criteris:
1) Segons el tipus de text: En un anunci, p.ex, sacrificarem uns elements que no podemeliminar en d'altres tipus de textos.
2) L'estil lingüístic (el component verbal): Observar detalladament com el procés de traducció ha representat les peculiaritats lingüístiques del TO al TM en aquell...
tracking img