Anàlisi formal de dues imatges

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (739 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Esquema per fer un anàlisi formal d’imatges

IMATGE 1

En aquesta fotografia hi ha una sèrie d’elements remarcables a l’hora de fer l’anàlisi formal com són els personatges d’esquenes, lainclinació de l’horitzo, la importància del cel i l’espai que ocupa en la imatge el camí que ariba fins a l’horitzó, etc.
En primer lloc comentarem els personatges que estan en el primer pla de lafotografia. Com hem dit aquests personatges estan en un primer terme de la imatge i alhora estan en diferents nivells (podríem veure fins a quatre nivells). Els primers, que ocupen un major espai, estanlleugerament desenfocats i serveixen com a marc d’allò que ha de veure l’espectador. Una altra característica important és el fet que tots els personatges estiguin d’esquena. Amb això, tot i que aquestespersones ocupen un espai important de la composició, s’aconsegueix que l’espectador no centri tota la seva atenció en aquestes persones sinó que dirigeix la mirada cap al camí i l’horitzó, cap almateix punt on miren aquestes persones. Així doncs, podem dir que la direccionalitat de la imatge és de baix a dalt, de les persones al cel. Com hem esmentat, el camí que es dirigeix cap a l’horitzó és elque permet seguir aquesta direcció. El que també dóna importància al camí és la seva posició central i la seva sensació de profunditat. La inclinació de l’horitzó (i els núvols) és contrària al pesde de les persones (es pot intuir com la línia diagonal dels núvols i la que resegueix la silueta de les persones es creuen en un punt fora del camp de visió) . D’aquesta manera s’aconsegueixequilibrar aquest element amb un pes visual tan rellevant.
Així doncs, a l’hora de definir la tipologia de la composició la definim sobre un eix vertical (zona de màxima activitat visual i equilibri) . Unaltre aspecte remarcable és l’espai que ocupen els núvols en la imatge ja que la zona superior provoca una major atracció visual, per la tendència d’elevar la mirada més enllà de l’horitzó. Per tant,...