Analisis de casos pac 3 uoc

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1821 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
[pic] |
ANÀLISI DE CASOS – PAC 3
Gemma González Méndez | |

1. Com sabeu, els casos a treballar són molt esquemàtics i resumits. Hi manca, per tant, força informació. Tria un dels dos casos i digues quina part de la informació que hi manca et sembla fonamental i perquè (Inventa-la i digues a quina fase pertany). (8 línies)

Al cas 8, mancaria la informació sobre el grup en qüestió (desde quan, comportament, actituds que es mostren...).
Faltaria més informació amb les famílies dels nois per veure si a casa han observat aquests comportaments i des de quant. Com han actuat i quina resposta han obtingut dels seus fills.
Podríem necessitar un recull d’entrevistes de cada noi que ha estat diagnosticat amb aquest trastorn sobre com es sent, què pensa de l’escola, com es troba a casai els conflictes que pot tenir, o al contrari que li pot mancar a casa per veure quina relació manté amb els pares o nucli familiar (avis, si hi viuen a casa...) i si també mostra aquesta actitud en la seva manera d’expressar-se.

2. En les nostres intervencions, és fonamental conèixer l’estructura organitzativa dels centres , els professionals i recursos disponibles i la normativa que elsregula en cada moment. Per tal de reflexionar sobre aquest punt, us proposo que trieu un dels dos casos i: analitzeu si les condicions actuals són les mateixes a les descrites en els casos o si s’han produït canvis significatius pel que fa als temes que plantegen. (5 línies)

Al cas 8, es planteja el tema de que hi ha un nombre d’alumnes que coincideixen en un mateix diagnòstic (TDAH – transtorndèficit d’atenció hiperactivitat) i on el pla d’actuació que es segueix es el de la mateixa pràctica docent realitzada fins ara. Actualment penso que el psicopedagog es plantejaria el tema ja que es dona en un grup del CEIP important i incorporaria un pla d’actuació dintre del marc escolar sense tenir que recórrer a psicòlegs fora de l’escola o que es deixi a elecció dels pares però que es treballiel tema dintre del marc escolar. Per tant penso que s’han introduït canvis significatius.

3. La correcta contextualització de les demandes d’intervenció que rebem és fonamental en la nostra pràctica professional. Per tal de practicar aquesta habilitat, que comença per entendre la dinàmica particular de cada centre i el seu entorn (comunitat amplia, sistema educatiu, etc) , intenteu esbrinarels elements o informacions transcendents que apareixen en la descripció d’un dels dos casos: Identifiqueu-les i justifiqueu la raó d’aquesta transcendència. (8 línies)

El cas 8, es dona en un context residencial on els alumnes pertanyen a una classe social benestant. Per altra banda, els professionals que hi treballen són especialistes en les seves matèries. Es podria elaborar una discussióreflexiva entorn a aquest alt grup que presenta TDAH en aquesta escola amb aquestes característiques i com les dues persones encarregades de la problemàtica escollides per l’equip directiu finalment queden la intervenció en actuacions que es poden donar dintre del que ja era el marc institucional, podent reflexionar aquí també sobre com es desprenen de la necessitat detectada tenint en compte deque alguns pares ja han portat als seus fills a psicòlegs particulars podent quedar solventat el tema.

4. Digueu breument, quins són, al vostre entendre, els elements claus dels casos analitzats - digueu també la fase on poden enquadrar-se aquests elements. (15 línies)

Sobre el cas 8, els elements claus podrien ser que hi ha un grup que està diagnosticat amb el mateix trastorn, que elpsicopedagog ve puntualment, que la mestra de pedagogia terapèutica i la psicopedagoga del centre acaben per realitzar tasques més específiques però que poden estar englobades dintre del que ja s’estava realitzant però amb més èmfasi. Que alguns pares han portat als seus fills a psicòlegs particulars que han diagnosticat aquest trastorn i que a d’altres nens s’observen les mateixes actituds i...
tracking img