Analisis de el partenon

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (999 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
El Partenó
Introducció:
- Aquest esquema li deu molt a tres autors:
• Umberto Eco: distingeix la interpretació rigorosa de l’obra (estudi científic de l’obra) de l’ús que podem fer de l’obra per aexplicar el que més ens convingui, sigui veritat o mentida.
• Gombrich: diu que és molt important contextualitzar l’obra històrica i ideològicament.
• Panofsky: defensa l’anàlisi formal (de lesformes), però diu que s’ha d’anar més enllà. Diu que s’ha de fer un anàlisi de les formes en relació als significats, és a dir, un anàlisi iconogràfic. A més, diu que s’ha d’analitzar quin sentit tenenles formes i els significats en una època concreta, és a dir, un anàlisi iconològic.
- El Partenó és una obra arquitectònica. Podem definir l’arquitectura com l’art de construir espais evitables. Pottenir qualitats de la pintura i de l’escultura.
Els arquitectes sempre han tingut dos principis en equilibri:
1. Forma en equilibri
2. Funció o utilitat
Kant, a finals del segle XVIII, definial’art com una pràctica humana que no tenia cap funció pràctica excepte la contemplació. Tot i això, l’arquitectura si que té una funció, com pot ser viure, fer classe, resar, etc. Per aquest motiu, segonsKant, l’arquitectura no entra dins de les belles arts.
Documentació general
- Autors: Íctinos i Cal•lícrates.
- Anys: 447-432 aC.
- Mides: 70m d’amplada i 200 de perímetre.
- Material: marbredel Pentèl•lic.
- Tipologia religiosa: temple.
- Estil: grec clàssic.
- Aquests dos arquitectes devien ser molt importants, perquè van fer l’edifici més important d’Atenes.
Van treballarsupervisats per un escultor anomenat Fidies.
Treballen en el segle V aC sota la protecció del governant Pericles, que era un amant de les arts i es va envoltar de filòsofs, escriptors, arquitectes, etc.
-Aquest temple és l’essència de la cultura occidental.
Anàlisi formal
- Anàlisi tècnica i de materials
• És un edifici fet de marbre del Pentèlic, que és una pedra noble, especialment si té poca...
tracking img