Antropologia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 35 (8635 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 25 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
[pic]

PRESENTACIÓ 3

PLANTEJAMENT EDUCATIU 4

DESTINATARIS ¡Error! Marcador no definido.

OBJECTIUS 5

ORGANITZACIÓ DEL SERVEI EDUCATIU 9

CALENDARI I HORARI 9

EQUIP EDUCATIU 10

ACCIONS EDUCATIVES ¡Error! Marcador no definido.

PLA DE PLUJA ¡Error! Marcador no definido.

FUNCIONAMENT DEL SERVEI ¡Error! Marcador no definido.

HABITS i PATIS ¡Error! Marcador nodefinido.

RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES ¡Error! Marcador no definido.

PROTOCOLS D’ACTUACIÓ ¡Error! Marcador no definido.

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS ¡Error! Marcador no definido.

AVALUACIÓ ¡Error! Marcador no definido.

COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES ¡Error! Marcador no definido.

INFORMES de SEGUIMENT del SERVEI 30

COMUNICACIÓ AMB L’EMPRESA ¡Error! Marcador no definido.PRESENTACIÓ

GRUP TENO és una entitat privada, la finalitat de la qual és la prestació i gestió de serveis socio-educatius i alimentaris a centres de Primària i Secundària, ajuntaments i altres entitats.

La nostra tasca educativa engloba diferents projectes entre els que destaquen els menjadors escolars, activitats extraescolars, casals d’estiu, etc.

El present projecte ésla proposta que des de la nostra empresa fem per portar a terme el servei de menjador escolar. A GRUP TENO volem que aquest temps tingui un clar sentit educatiu, vinculat estretament amb la línia del centre.

Volem que els nostres projectes s’ajustin al màxim als centres on s’han de desenvolupar, d’aquesta manera estem segurs de satisfer al màxim les necessitats dels infants, destinataris dela nostra tasca. Els nostres projectes no estan tancats a cap proposta, sempre que aquesta aporti una millora i sigui coherent amb el plantejament educatiu del centre i d’GRUP TENO.

Els infants dediquen una tercera part del temps que romanen al centre escolar a l’estona del migdia, repartint-ne aquest temps entre l’àpat i el temps de lleure. Aquest gran volum d’hores que dediquen ensobliga a treballar des del rigor i la seriositat un projecte elaborat que faciliti el seu seguiment i avaluació.

El projecte que tot seguit presentem pretén ser una pauta que orienti el funcionament i la dinàmica dels menjadors escolars dels centres educatius. Tot i això aquest projecte s’adaptarà a la realitat concreta de cada centre.

PLANTEJAMENT EDUCATIU

L’evolució de la societat,ha presentat noves necessitats socials i educatives, i en conseqüència nous reptes per l’educació del nostres infants i adolescents. En els darrers temps la família com a entitat perd cada vegada més la seva força educadora per diversos motius, el treball, els divorcis, l’ambient.... Això fa que els infants que estan sotmesos a aquestes causes no en tinguin cap culpa. I per tant si l’entitatfamiliar no pot educar l’hora del menjador. L’educador/a haurà d’educar a l’Infant.

JA QUE L’USUARI TÉ EL DRET DE SER EDUCAT I NO SERVIT.

L’educació integral d’una persona és la que permet ser autònom. Si només servim i no eduquem, el que estarem caient és en la domesticació dels usuaris. Per això els infants els hem d’educar.

Entenem que cal recuperar un que fer educatiu basaten l’acompanyament i la ruptura de les distàncies entre educador - educand. Ens allunyem també de la institucionalització i rigidesa professional. La nostra tasca, avui per avui, és construir aquesta manera particular d’entendre l’educació que pensem pot aportar a les persones un nou lloc privilegiat. En síntesi, un sentiment de pertinença que es construeix des de les relacions horitzontalsobertes a la transformació mútua.

Tres funcions clares, l’entorn del menjador, el temps lliure, el temps de lleure.

1) L’entorn del menjador
Podem distingir dos elements conductuals, el que és la forma de menjar i com es comporten els usuaris al menjador.

A) La forma de menjar: En un primer entendre que tots els usuaris tenen un ritme diferent, i se’ls ha d’entendre..

B) El...
tracking img