Apuntes de c

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1474 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Fonaments d’Inform`tica a Laboratori
A. Soto, M. Schorlemmer, S. Vila i X. Molinero 1 de desembre de 2008 Versi´ 1.7 o

L’original d’aquesta obra pot trobar-se a http://lsi.epsem.upc.edu

Aquesta obra est` subjecta a una llic`ncia Reconeixement-Compartir amb la mateixa a e llic`ncia 2.5 Espanya de Creative Commons. Per veure’n una c`pia, visiteu e ohttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/es/ o envieu una carta a Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.

1

´ Index
1 Traducci´, edici´, compilaci´ i execuci´ o o o o 1.1 Problema: Calcular sumatoris . . . . . . . . . . . . . 1.1.1 Especificaci´ del problema . . . . . . . . . . . o 1.1.2 Disseny de l’algorisme . . . . . . . . . . . . . 1.1.3 Implementaci´ del programa . . . . . . . . . o1.1.4 Compilaci´ i muntatge de l’executable . . . . o 1.1.5 Execuci´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 1.2 Exercicis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.1 Exercici per visualitzar els estats d’un proc´s e 1.2.2 Exercici per calcular el factorial . . . . . . . . 2 Expressions, declaracions i estructures 2.1 Expressions . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.1 Declaraci´d’objectes . . . . . . o 2.2 Assignaci´ . . . . . . . . . . . . . . . . o 2.3 Estructures algor´ ısmiques . . . . . . . 2.4 Estructura general d’un algorisme . . 2.5 Exercicis de traducci´ . . . . . . . . . o 2.5.1 Conversions . . . . . . . . . . . 2.5.2 M`xims . . . . . . . . . . . . . a 2.5.3 Productes i pot`ncies . . . . . e 2.5.4 NIF . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.5 Ordenacions . . . . . . . . . . . 3Taules i tuples 3.1 Definicions de tipus . . . . . . . . 3.2 Declaracions de variables de tipus 3.3 Acc´s als elements d’una taula . e 3.4 Acc´s als elements d’una matriu e 3.5 Acc´s als camps d’una tupla . . . e 3.6 Exercicis de traducci´ . . . . . . o 3.6.1 Estad´ ıstica . . . . . . . . 3.6.2 Aritm`tica amb fraccions e 3.6.3 Matrius de tuples . . . . . 3.6.4 Conjunt d’enters . . . . . . . no . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 1113 13 13 14 14 15 17 17 18 18 19 20 20 20 21 21 22

algor´ ısmiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . elementals .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

4 Subprogrames I: cap¸aleres, cossos i crides d’accions c 4.1 Traducci´ dels par`metres formals . . . . . . . . . . . o a 4.2 Traducci´ de la cap¸alera . . . . . . . . . . . . . . . . o c 4.3 Traducci´ del cos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 4.4 Traducci´ de lacrida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 4.5 Declaraci´ de la cap¸alera . . . . . . . . . . . . . . . . o c 4.6 Exercicis de traducci´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 4.6.1 Escriure car`cters . . . . . . . . . . . . . . . . a 4.6.2 M`xim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 4.6.3 Algorisme misteri´s . . . . . . . . . . . . . . . o 4.6.4 Ordenaci´ . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . o

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

23 23 24 24 24 25 25 25 26 27 27 29 29 29 29 30 30 31 31 31 32 33 33 34 35 35 36 36 37

5 Subprogrames II: par`metres de tipus no elemental i funcions a 5.1 Par`metres formals de tipus no elemental . . . . . . . . . . . . . a 5.1.1 Tuples . ....
tracking img