Apuntes

Páginas: 4 (766 palabras) Publicado: 13 de marzo de 2012
1 º .- Utilitzant el text de Panofsky, traça un discurs que continga tots els passos que ha de seguir l'historiador de l'art quan s'enfronta a la investigació del fet artístic.
Erwin Panofsky fou unhistoriador i crític d'art alemany, sens dubte un dels més importants en la Història de l'Art.
Sense cap dubte va ser un dels primers tractadistes d'Art Contemporani per la seva vasta cultura ipoder d'anàlisi, que li van permetre analitzar la creació artística des del doble punt de vista de la iconografia, és a dir, la forma, i la iconologia, o el contingut. A ell devem també l'anàlisi del'evolució del poder creatiu de l'home a través del temps i de les cultures, relacionant l'art amb els corrents de pensament imperants en el moment de l'execució de l'obra a analitzar.
Panofsky vacontinuar en la mateixa línia de pensament que Warburg, que va considerar la iconografia com una ciència fonamental a l'hora de comprendre el significat de l'obra d'art que, segons la nova ciència, serviriade suport a uns textos determinats. Warburg era partidari que una representació naturalista era un procés a través del qual un món cultural i social construïa la imatge de si mateix.
Panofsky vaestudiar les relacions que existeixen entre una imatge i la seva significació, considerava que el contingut i la forma de l'obra d'art no podien separar entre si, per la qual cosa era molt importantanalitzar tots els elements amb què ens trobéssim en les mateixes.
A l'hora d'analitzar les obres podríem parlar de tots els passos que ha de seguirl'historiador de l'art quan s'enfronta a la investigació del fet artístic.
En primer lloc, el que ha de fer un historiador de l’art es, preseleccionar les obres d’art que va a analitzar abans decomençar-ho a fer.
Una vegada hem preseleccionat l’obra d’art, el que hem de fer a continuació segon Panofsky és, observar aquesta atentament i quedar-nos amb allò que més ens crida l’atenció per a poder...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Apunte
  • Apuntes
  • apuntes
  • apuntes
  • apuntes
  • apuntes
  • Apunte
  • apuntes

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS