Apunts tema 8 història del món contemporani

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1113 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEMA 8. L’ECONOMIA DEL PERÍODE D’ENTREGUERRES
(1918 – 1939)

1. Introducció

* Els vint anys que van transcórrer entre el 1919 i el 1939 van conformar un període de desequilibris econòmics profunds:

* Per una banda, ens trobem un impressionant creixement econòmic gràcies al qual la producció va assolir uns nivells excepcionals, sobretot a Estats Units.

* Per l’altra,aquest important creixement va anar acompanyat d’un gran desordre monetari internacional i d’uns importants desnivells entre les diverses branques industrials.

* Durant aquest període, també es va fer evident que la Primera Guerra Mundial havia trasbalsat intensament l’antic equilibri econòmic i que la supremacia americana havia trastornat el sistema internacional. El resultat de tot aquestprocés fou la crisis econòmica més dura que el capitalisme havia conegut fins llavors.

* Tot s’inicià als EUA el 1929 quan la Borsa de Nova York va fer fallida. Les estretes connexions entre l’economia mundial van fer que la crisi s’estengués ràpidament a la resta de països capitalistes. Aquesta crisi va significar un canvi cap a un nou tipus de capitalisme en què l’Estat, per tal d’impediraltres crisis, havia de dur a terme un important paper en la planificació de l’economia.

2. Els problemes econòmics de la pau

3.1 Els efectes immediats de la guerra

* La Primera Guerra Mundial havia devastat les principals regions industrials europees, havia destrossat camps de conreu i havia aniquilat moltes fortunes. Per contra, havia fet enriquir notòriament els EUA, quedurant el conflicte havien proveït d’armament els diferents estats en guerra.
Els efectes més destacables van ser:

a) Els tractats de pau, especialment el Tractat de Versalles, van generar grans desacords entre els països (Alemanya com a única responsable de la guerra, reparacions de guerra, desacord de EUA amb la imposició tan dura...)

b) La guerra va afeblir els contendents europeus:* Ruptura de la cooperació internacional.
* Màquines, fàbriques, infraestructures... destrossades.
* Augment dels preus dels productes de primera necessitat, seguit d’un procés de deflació.
* Endeutament dels estats participants de la guerra amb EUA, com a conseqüència dels préstecs.

3.2 Els desequilibris comercials

* Les noves fronteres fixadesdesprés dels tractats de pau van modificar els fluxos d’intercanvis comercials de mercaderies (Alemanya, per exemple, estava privada de l’excés de matèries primeres degut a la invasió francesa del Ruhr, fonamentals per la seva indústria). Aquest fet dificultava les relacions econòmiques entre les diferents regions.

* Hi havia un desequilibri comercial entre els països industrialitzats i elsexportadors d’aliment i matèries primeres. La recuperació de la producció dels països contendents va provocar un excés d’oferta d’aliments i de matèries primeres. El descens dels preus agraris va empitjorar la balança comercial d’aquests països, que importaven molt més del que exportaven i necessitaven capitals exteriors per compensar el dèficit.

Això va causar que es creessin nous crèdits a EUA.3.3 La puixança de l’economia nord-americana

* Els EUA esdevenen la primera potència mundial a nivell econòmic.
* Aquests són els principals subministradors de productes industrials i sobretot de capital econòmic.
* Entre el 1914 i el 1918 la seva producció va créixer un 15% anual.
* Els EUA es van convertir en els principals creditors d’Europa (11 milions de dòlars es vanrepartir entre els estats europeus).

3. Els feliços anys vint (llibre)

4. La Gran Depressió

* Fou un període d’ aproximadament deu anys (1929 – 1939) caracteritzat per la major recessió econòmica global. Es va originar a EUA com a conseqüència del crack borsari i va afectar tots els sectors econòmics i socials de l’economia Nord Americana. La relació que els EUA tenien amb...
tracking img