Avortament

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 24 (5751 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
DEFINICIÓ:

Ve del llatí abortus o aborsus, que deriva d'aborior, contrari a "orior", o "contrari a néixer"). És la interrupció espontània o provocada de l’embaràs . És la interrupció provocada del desenvolupament vital de l'embrió o el fetus, amb o sense assistència mèdica, i en qualsevol circumstància social o legal que es realitzi abans que la gestació hagi assolit les 20 setmanes.Posteriorment, la interrupció s'anomena part preterminal. És diferent, per tant, de "l'avortament espontani", que es refereix al fet que es presenta de manera natural i sense que hi hagi voluntat d'eliminar el nasciturus (el que ha de néixer) per part de la mare o per part del metge que atén el part.

TIPUS D’AVORTAMENT

L’AVORTAMENT ESPONTANI

L’avortament espontani o avortament natural és lapérdua d’un embrió o fetus per causas no provocadas intencionalment. El terme només s’aplica estrictament quan la pérdua es produeix avans de la setmana 20 de l’embaras, denominánse a partir d’aquell moment part prematur. L’avortament espontáni pot ser retingut, quando no s’elimina res, incomplet, quan no s’eliminen tots els productes de la gestació, o complet.

Causes

Les causes poden ser ovularso maternes. Les ovulars constitueixen el cinquanta per cent de tots els avortaments. Els avortaments son un mecanisme de defensa de l'organisme front a la patologia ovular. La majoria es deuen a alteracions cromosòmiques. Les causes exteriors orgàniques son les malformacions congènites i uterines. També hi ha causes degudes a la falta d'estimulació i preparació de l'endometri. Apart existeixenenfermetats que causen l'avortament: infeccions, alteracions orgàniques greus, diabetis, funcionament alterat del ovari.
La causa más frequent és la mort fetal per anomalíes congénites del fetus, frequentment genétiques en especial las trisomíes autosómiques (no sexuals) En altres casos es deu a anormalitats del tracte reproductiu, o a enfermetats sistémiques de la mare (diabetes, nefritis,traumatismes greus), o enfermetats infeccioses (Mal de Chagas, Toxoplasmosis, Brucelosis, Sífilis, Listeriosis, Hepatitis B , SIDA).

Freqüència

La taxa natural de fracàs de les gestacions és molt elevada, encara que la major part ocorre en les primeres setmanes i en la major part dels casos la mare no arriba a assabentar-se. S'estima que un de cada cinc embarassos detectats acaben per avortamentespontani en les primeres setmanes.
La xifra augmenta a més del 30% en estudis de dones embarassades els nivells de les quals de l'hormona gonadotropina coriónica humana ha descendit després d'haver confirmat l'embaràs.
Quan una dona avorta espontàniament en tres o més ocasions de forma consecutiva, es diu avortament de repetició. Les causes poden ser genètiques en un 50% dels casos, la síndromeantifosfolípido en el 15% i altres motius com alteracions uterinas i trombofilias. Entre els factors de risc comprovats estan l'edat elevada, les malalties sistémicas i l'ocurrència prèvia repetida d'avortaments espontanis

Símptomes i signes

Els símptomes ,és a dir, signes percebuts pel propi pacient més freqüents són el dolor abdominal de tipus cólica o en la regió lumbar; l'hemorràgiavaginal acompanyada o no de dolors cólics abdominals o l'emissió de matèria sòlida tisular o de coàguls per la vagina. Per altra banda alguns d'aquests signes són freqüents durant els primers mesos de la gestació sense que hàgin d'anar necessàriament seguits d'avortament. Existeixen signes mèdics que poden permetre a l'especialista detectar una situació de risc d'avortament.

Tractament

Unavegada observats signes de risc la recomanació sol ser de restringir certes formes d'activitat, o fins i tot un repòs complet. Igualment sol recomanar-se en aquests casos l'abstinència sexual. Si l'avortament es produïx, solen presentar-se signes evidents, primer en forma d'una reducció dels signes de l'embaràs, però també per secrecions vaginals anormals, les quals han de ser avaluades, també per...