Bacteris grampositius

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (958 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 20 de septiembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEMA 22: ELS BACTERIS GRAM POSITIUS I MICOPLASMES - Grup molt gran i molt divers. - Classificació (antiga): 1. Alt percentatge G-C 50%  Fílum: Firmicutes - Gram Positius Formadors d’Espores - GramPositius No Formadors d’ Espores - Grams Positius sense paret cel·lularMycoplasmes 1. BAIX PERCENTATGE G-C

1.1Gram positius No Formadors d’Espores. Gèneres Staphylococcus, Lactobacillus,Streptococcus. 1.2.1 Staphylococcus. - Cocs gram positius. - Anaeròbic facultatiu. - Catalasa positiu. - Sense mobilitat. - Creixen bé en medis de cultiu que contenen fins un 10% ce ClNa. - Forma agrupacionsirregulars. - Associat a animals de sang calenta. - Paràsits habituals d’animals i humans i poden ocasionar ocasionalment infeccions. - Espècies: 1. Staphilococcus Epidermidis. - Organisme no pigmentat- Localització Habitualment a la pell o en membranes mucoses. - A vegades responsable de endocarditis i d’infeccions en pacients amb baixa resistència. 2. Staphylococcus Aureus. - Organismepigmentat: colònies daurades. - Organisme patogen. Exemple: produeixen la coagulació de la sang. - Provoca malalties alimentàries.

- Localització membranes nasals, tracte intestinal i urinari i a lapell. 1.2.2. Bacteris de l’àcid làctic. - Bacils i cocs gram positius - Bacils típicament en cadenes: Lactobacillus. - Cocs: Streptococcus i Enterococcus. - Anaeròbics facultatius - Fermentadors decarbohidrats - L’àcid làctic és un dels productes finals majoritaris de la fermentació - No tenen catalasa - No tenen citocroms - Viuen en ambients àcids Streptococcus - Paper important en la producció deproductes fermentats. - Alguns són patògens per a animals i humans. Exemple:  -Streptococcus pyogenes: Faringitis - Streptococcus pneumoniae: Pneumònia. - Streptococcus mutans: caries dentalsEnterococcus. - Enterococcus faecalis: patogen oportunista (infeccions del tracte urinari i endocarditis) Lactobacillus. - Són resistents a condicions àcides i són capaces de créixer de manera òptima a...