Batia

Páginas: 3 (676 palabras) Publicado: 21 de marzo de 2011
Baťa-nové
Úvod
Společnost Baťa provozuje své aktivity na celém světě, její činnost na pěti kontinentech je řízena čtyřmi regionálními obchodními jednotkami (MBU).Každá z těchto jednotek sespecializuje na práci specifickou pro svůj region, například na vývoj produktů, nákup, nebo podporu marketingu. Každá z těchto MBU je samostatným podnikatelským subjektem a může se rychle adaptovat na změnyna trhu a využívat potencionální příležitosti pro růst.
Historie firmy Baťa
V roce 1894 zahájili tři sourozenci Baťové – Anna, Antonín a Tomáš - obuvnické podnikání ve firmě jménem A. Baťa. V roce1900 měla firma právní podobu veřejné společnosti a zaměstnávala 120 lidí, v roce 1908 se stal jediným majitelem firmy T. Baťa.[5][6] Na počátkuprvní světové války se Tomáši Baťovi podařilo získatzakázku od rakousko-uherskéarmády.[7] Firma měla z válečných dob víc zaměstnanců, než kolik s ohledem na odbyt potřebovala, což se Baťa pokusil spolu se zvyšující úvěrovou zadlužeností firmy překonatvnitřním úvěrovým systémem a zřízením podnikové banky.[8] Zlepšení situace přinesla akceBaťa drtí drahotu, při níž firma snížila cenu obuvi od 1. září 1922 na polovinu cen z jara roku1922.[9] V roce 1924 bylazavedena spoluúčast na zisku a ztrátě a byla také započata výstavba moderních továrních budov s železobetonovým skeletem.[10] Pásová výroba byla po vzoru Henryho Forda zavedena v roce 1927 a jižzanedlouho umožnila zvýšit výrobu o 58% procent při zvýšení počtu zaměstnanců o 35%.[11] V květnu 1931 se změnila dosavadníveřejná obchodní společnost T. & A. Baťa na Baťa, akciová společnost.[12]
Ipo tragické smrti Tomáše Bati při letecké havárii v červenci 1932 koncern pod vedením jeho nevlastního bratra Jana Antonína Bati expandoval, rozšiřoval výrobní obory o výrobu pneumatik, technicképryže, umělých vláken, hraček, kovoobráběcích strojů, pletacích strojů, letadel, jízdních kol.[13] Ke koncernu patřila i stavební výroba, pojišťovna Atlas, uhelné doly, 63 zahraničních společností,...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • bati
  • Bati
  • Michael angelo batio
  • Irakasle Bati Egindako Elkarrisketa
  • Asumare, la pelicula peruana que batio record de sintonia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS