Biblioteca

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 74 (18381 palabras )
  • Descarga(s) : 4
  • Publicado : 14 de junio de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
La biblioteca mediateca
D’infantil a secundària

La biblioteca mediateca
D’infantil a secundària
Proposta de treball
Alba Abulí Fexas Gemma Alegria Folch Balbina Garcia Barceló Maria Golobardes Martí Cecília Lladó Mulet Anna Martín Torrents Laura Muñoz Gonzàlez Enric Queralt Catà (coord.) Sílvia Solé Rosell

Grup Bibliomèdia de la FMRPC

3

Primera edició: febrer 2005 Disseny imaquetació: Núria Hortal i Inge Trowsky Disseny CD-ROM: Joana Cela

© Alba Abulí Fexas, Gemma Alegria Folch, Balbina Garcia Barceló, Maria Golobardes Martí, Cecília Lladó Mulet, Anna Martín Torrents, Laura Muñoz Gonzàlez, Enric Queralt Catà (coord.), Sílvia Solé Rosell. Grup Bibliomèdia de la FMRPC (http://gbiblio.pangea.org), 2005 © Per a aquesta edició: Associació de Mestres Rosa Sensat, 2005 Av.de les Drassanes, 3 - 08001 Barcelona Tel.: 93 481 73 73 - Fax: 93 301 75 50 E-mail: associacio@rosasensat.org http://www.rosasensat.org Imprès a Gráficas y Encuadernaciones Reunidas, S. A. Impressió CD-ROM Gemma O.D. Dipòsit Legal: B-4387-2005 ISBN: 84-689-0671-9

4

Agraïments
Voldríem donar les gràcies a les persones que, en diferent mesura, ens han ajudat amb les seves opinions ivaloracions en la realització d’aquest treball. Sobretot a la Maria Anglada, la Maite Comalat i l’Anna Gàllego, que van col·laborar inicialment en l’apartat de secundària, i a Jaume Centelles i Dolors Garcia per l’aportació de diverses activitats a l’etapa de primària i secundària. I també a la Mercè Escardó pel seu suport a l’equip d’educació infantil.

5

6

Sumari
Contingut del llibret.(Enric Queralt)
Presentació El perquè de la biblioteca mediateca 9 11 13 15 15 17 19 21 25 27 28 29 32 35 37 39

1.

2. 3.

Biblioteca escolar en un moment de canvi? Concreció de la proposta 2.1. Societat del coneixement i tecnologies de la informació i la comunicació 2.2. Les reformes educatives: biblioteca i currículum 2.3. La revisió dels rols dels actors de les institucions docents Ara bé,quina biblioteca?: la biblioteca mediateca escolar La biblioteca: una ampliació curricular? Eixos de la proposta 5.1. Desenvolupament del gust per la lectura 5.2. Cerca i tractament de la informació 5.3. Llibres i altres suports informatius. La mediateca i la xarxa telemàtica

4.

5.

Referències bibliogràfiques Bloc tècnic Bloc didàctic

7

Contingut del CD-ROM

1.

2.

Educacióinfantil (Alba Abulí, Anna Martín i Enric Queralt) 1.1. Continguts de tercer nivell de concreció relacionats amb la biblioteca 1.2. Objectius didàctics 1.3. Taula d’activitats per nivells 1.4. Taula d’activitats per blocs temàtics 1.5. Descripció d’activitats Educació primària (Cecília Lladó, Laura Muñoz, Sílvia Solé) 2.1. Continguts de tercer nivell de concreció relacionats amb la biblioteca 2.2.Objectius didàctics 2.3. Taula d’activitats per nivells 2.4. Taula d’activitats per blocs temàtics 2.5. Descripció d’activitats Educació secundària (Gemma Alegria, Balbina Garcia, Maria Golobardes i Sílvia Solé) 3.1. Continguts de tercer nivell de concreció relacionats amb la biblioteca 3.2. Objectius didàctics 3.3. Taula d’activitats per nivells 3.4. Taula d’activitats per blocs temàtics 3.5.Descripció d’activitats Annexos 4.1.Continguts i objectius de segon nivell de concreció que poden tenir relació amb el treball de la biblioteca-mediateca escolar Educació infantil Educació primària Educació secundària 4.2. Manifest UNESCO/IFLA sobre la Biblioteca Escolar 4.3. Carta dels drets dels alumnes 4.4. Conclusions de les II Jornades de Biblioteques Escolars

3.

4.

8

Presentacióbiblioteca escolar. Cadascú des del seu àmbit laboral fa anys que treballa a l’entorn dels llibres, de la biblioteca, de la informació en suports diversos, de la promoció de la lectura. Aquesta coincidència inicial ens va animar a elaborar una obra que ens permetés posar de manifest la potencialitat educativa de les biblioteques-mediateques escolars i que alhora aportés un exemple de treball...
tracking img