Bilingüisme infantil

Páginas: 9 (2046 palabras) Publicado: 14 de diciembre de 2010
Bilingüisme Infantil

Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat
Grau en educació infantil
Grup tarda. C
INDEX:

0. Introudcció ................................................................................ 3
1. El bilingüisme ............................................................................ 4
1. Què és el bilingüisme?................................................... 4
2. Tipus de bilingüisme ........................................................ 5
2. Bilingüisme en l’infancia .......................................................... 9
1. L’adquisició del bilingüisme ........................................... 9
2. Beneficis i avantatges del bilingüisme infantil ........... 10

0. INTRODUCCIÓ:

El bilingüismees una realitat en la societat que ens trobem actualment, i per tant en moltes families.
La immigració, que s’ha vist augmentada considerablement en aquets ultims anys, és un dels factors que crea la necessitat d’aprendre més d’un idioma.
En moltes cases, els nens s’acostumen a escoltar als seus pares més d’un idioma, sigui pels seus orígens (ja que amb l’augment de la immigració en el nostrepais, cada vegada són més freqüents les famílies amb pares de diferents nacionalitats) o perquè simplement volen animar al nen a que aprengui un idioma de una forma més natual, en el dia a dia.
Avui en dia, es dona molta importancia als idiomes, ja que per exemple, cada vegada és més important saber angles (en molts llocs de treballs t’exigeixen saber més d’una llengua) o d’altres idiomes.

1. Elbilingüisme:

1.1 Què és el bilingüisme?

El bilingüisme, és un terme que etimològicament fa referència a l'existència de dues llengües en un individu o un grup social, és una concreció del plurilingüisme.
En la pràctica, el bilingüisme no és un fenomen de la llengua, sinó del seu ús. La sociolingüística s'ocupa de les relacions entre dues llengües en contacte.
La psicologia i lapedagogia, estudien les conseqüències del bilingüisme en la formació de l'individu, ja sigui per viure en un territori amb llengües en contacte o pel coneixement i ús de dues llengües a través del seu estudi.
En matèria de política o de normalització lingüística, el bilingüisme pot tenir funcions diferents; així, en països amb dues llengües en contacte, el foment del bilingüisme, pot ésser útil a unapolítica assimilista que comportaria la pèrdua d'ús d'una de les llengües.
Al contrari, és quan el que s'estableix és una situació relativament estable implantant la cooficialitat lingüística; és a dir, un bilingüisme oficial amb voluntat d'igualtat.
Hi ha teories que veuen el bilingüisme com una situació transitòria, que porta a la llarga l'abandonament d'una de les llengües i es cita, com exempleel cas dels ibers, que malgrat l'existència de monedes i altres evidències de bilingüisme, van acabar llatinitzant-se i actualment no es pot desxifrar la llengua ibera.
En el cas de la llengua catalana, el procés d'adquisició de les dues llengües ha comportat adquirir el coneixement també de la llengua castellana, per part de pràcticament la totalitat de la població catalanoparlant i el procésinvers per part d'una gran part de la població castellanoparlant.
Els grups socials, dits bilingües no ho solen ésser de manera homogènia, ja que es donen moltes diferències individuals en el grau de competència lingüística.
La diglòssia encara que etimològicament (deriva del grec), significa el mateix que bilingüisme, és un terme reservat per definir un ús d'una llengua caracteritzat per lapercepció d'inferioritat d'aquesta.

2. Tipus de bilingüisme:

Per començar, hauríem de dir que la paraula bilingüisme sola no ens serveix o no podem definir-la per ser massa amplia i ambigua, per tant, haurem de concretar més en bilingüisme social.
A continuació, s’esmenten els diferents tipus de bilingüisme:
• Bilingüisme integratiu: quan s'aprèn la 2a. llengua amb la intenció...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Bilinguisme
  • Bilingüisme
  • Infantil
  • infantil
  • infantil
  • Infantil
  • infantil
  • infantil

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS