Biologia celular microscopios

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1956 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
MÈTODES PER A L’ESTUDI DE LES CÈL·LULES Hi ha diversos tipus de microscopis per visualitzar les cèl·lules: -Microscòpia òptica (des de el segle XVIII, mitjançant dues lents es van poder visualitzar les primers cèl·lules. -Microscòpia de fluorescència (tipus de microscòpia òptica) -Microscòpia confocal (és una modificació de la de fluorescència en la que podem localitzar proteïnes imacromolècules). -Microscòpia electrònica (utilitzarem feixos de electrons enlloc de llum) . Abans de visualitzar una mostra cal aplicar mètodes bioquímics per a dur a terme la separació de organels i macromolècules, són les anomenades tècniques de fraccionament cel·lular -Proteómica, al cristal·litzar podrem conèixer les estructures primària secundaria i terciària de les proteïnes -Genòmica, servirà per dur aterme l'estudi dels àcids nucleics. Tipus de mostres utilitzades: -Òrgans i teixits humans o d’animals d'experimentació -Cultius cel·lulars -Cèl·lules en cultius primaris (directament de l'òrgan. -Cultius de linees establertes (cèl·lules provinents de cultius primaris immortalitzades.

APUNTS FARMÀCIA apuntsfarmaciaub@hotmail.com

Les unitats utilitzades en les tècniques microscòpiques són:Microscòpia òptica: -Part mecànica: -Peu -Columna -Platina -Ocular -Tub -Ocular -Objectius (revòlver) -Roda macromètrica i micromètrica -Part òptica: -Ocular: Augmenta per deu la imatge del objectiu -Objectiu: Augmenta i posa en relleu els detalls estructurals de l'objecte, resolució. -Condensador: Concentra el feix de llum que ha de arribar a la preparació. -Diafragma: regula la entrada de lallum en el condensador. -Font de llum: -Podem regular la intensitat -La llum que s'emet coincideix amb l'eix òptic del microscopi

APUNTS FARMÀCIA apuntsfarmaciaub@hotmail.com

Resolució:

Ens cal saber el límit de resolució que es calcula de la següent manera: LR = (0,61*λ) / (n*sinα) = (0,61*λ) / AN n = índex de refracció = 1-1,4. Indica el material que hi ha entre l‟objectiu i l‟objecte(aire, aigua, oli...) α = el dóna el fabricant (mesura entre l‟objectiu i l‟objecte) AN= apertura numèrica λ = longitud d'ona de la llum emprada. (és aprox. 500nm) El límit de resolució d'un microscopi òptic és de 0,2μm = 200nm. Dos punts situats més a prop de 200nm, no els podríem distingir com dues estructures separades. Per augmentar la λ podem canviar el tipus de llum. Això fa augmentar laresolució. La llum ultraviolada (UV) té una λ de 260nm. En aquest cas, el límit de resolució d‟un microscopi òptic és de 0,25μm = 250nm. La λ en el microscopi electrònic és extremadament més baixa. Fa servir electrons accelerats a 100.000V à λ= 0.004nm. El límit de resolució d'un microscopi electrònic amb els electrons accelerats a 100.000V és d‟entre 0,1 i 0,2 nm. Podem veure molècules o àtoms. Tambépodem veure detalls de la cèl·lula (mitocondris, etc.)

APUNTS FARMÀCIA apuntsfarmaciaub@hotmail.com

Un altre concepte relacionat és el contrast. Hem de preparar adequadament les mostres per poder-les visualitzar a través del microscopi. Preparació de mostres Té quatre punts molt importants: FIXACIÓ Fixació: aturar de cop els processos metabòlics i bioquímics de la cèl·lula. Hem de arantir,però, que la cèl·lula morta sigui el més semblant possible a la viva. Pot ser: Fixació química: mitjançant fixadors (formol, alcohol...). Moltes vegades aquest procés és massa llarg i no ens interessa Fixació física: Congelació amb nitrogen o heli. És immediat INCLUSIÓ: Inclusió del teixit fixat (en fixacions químiques). Quan congelem el teixit està dur i el podem tallar, però si hem fet unafixació química cal que l‟endurim per tallar-lo. S‟inclou el teixit en un altre material (plàstic, parafina...). El material impregna el teixit i el podem tallar. TALLAT: Tallar seccions. Per al microscopi òptic els talls han de ser d'entre 6-10μm. Amb aquest gruix la llum pot traspassar la mostra. Els talls es fan amb el micròtom. Per al microscòpi electrònic els talls han de ser ultra fins perquè...
tracking img