Blabla

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 46 (11404 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Autodesk
LICENCIA ÉS SZOLGÁLTATÁSI MEGÁLLAPODÁS
KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN: AZ AUTODESK KIZÁRÓLAG AZZAL A FELTÉTELLEL ENGEDÉLYEZI A SZOFTVER ÉS BÁRMELY MÁS LICENCIÁBA ADOTT ANYAG FELHASZNÁLÁSÁT, HA A LICENCIAJOGOSULT ELFOGADJA A JELEN MEGÁLLAPODÁSBAN MEGHATÁROZOTT, VAGY ABBAN HIVATKOZOTT VALAMENNYI FELTÉTELT.
Az “Elfogadom” ("I Accept"), vagy más gomb kiválasztásával, illetve más olyanmegoldás alkalmazásával, amely a jelen Megállapodás elektronikus példányának elfogadására, megkötésére szolgál, vagy az Autodesk Anyagok, illetve azok bármely részének telepítésével, letöltésével, az ahhoz való hozzáféréssel vagy annak más módon történő másolásával vagy felhasználásával (i) Ön annak a személynek (társaságnak) a nevében, akinek a képviseletében jogosult eljárni (pl. mintmunkavállaló), megköti a jelen Megállapodást és elismeri azt, hogy ezt a személyt a Megállapodás jogilag köti (és Ön elfogadja azt, hogy a jelen Megállapodással összhangban járhat el), vagy ha nem valamilyen más személy (társaság) képviseletében jár el, akkor a jelen Megállapodást a saját nevében, mint természetes személy köti és elismeri, hogy Önre nézve a Megállapodás kötelező, továbbá (ii) Ön kijelenti ésszavatol azért, hogy jogosult a kérdéses személy nevében illetve képviseletében (ha van ilyen), vagy a saját nevében eljárni, kötelezettséget vállalni. Ön nem jogosult a jelen Megállapodást más személy nevében megkötni, kivéve ha Ön ennek a személynek olyan munkavállalója, vagy ügynöke (képviselője), aki jogosult, illetve felhatalmazással rendelkezik arra, hogy ennek a személynek a nevében eljárjon.Ha a Licencia Jogosult nem hajlandó megkötni a jelen Megállapodást, vagy Ön nem jogosult, illetve nem rendelkezik felhatalmazással arra, hogy ilyen személy nevében vagy a saját nevében (ha nincs ilyen személy) eljárjon, illetve kötelezettséget vállaljon, (a) NE VÁLASSZA KI AZ “ELFOGADOM” ("I Accept"), VAGY MÁS GOMBOT, ÉS NE ALKALMAZZON MÁS, A MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSÉRE SZOLGÁLÓ ALKALMAZÁST,ILLETVE NE TELEPÍTSE, TÖLTSE LE, FÉRJEN HOZZÁ VAGY MÁSOLJA LE MÁS MÓDON, ILLETVE HASZNÁLJA FEL AZ AUTODESK ANYAGOKAT VAGY AZOK BÁRMELY RÉSZÉT; ÉS (b) AZ AUTODESK ANYAGOK MEGSZERZÉSÉTŐL (MEGVÁSÁRLÁSÁTÓL) SZÁMÍTOTT HARMINC (30) NAPON BELÜL JOGOSULT VISSZAKÜLDENI AZ AUTODESK ANYAGOT (BELEÉRTVE VALAMENNYI MÁSOLATOT) ANNAK A SZEMÉLYNEK, AKITŐL AZT MEGSZEREZTE, A LICENCIA JOGOSULT ÁLTAL FIZETETT VONATKOZÓLICENCIADÍJNAK A LICENCIA JOGOSULT RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ VISSZAFIZETÉSE ELLENÉBEN.
Az “Autodesk”, “Megállapodás” és “Licencia jogosult” kifejezés, továbbá más, a jelen Megállapodásban nagy kezdőbetűvel használt szó definiált kifejezés. A definíciók az "A" Függelékben találhatók (kivéve, ha adott kifejezés a jelen Megállapodás testében került meghatározásra).
1. Felhasználási Jogosultság (Licencia)1.1 Felhasználási Jogosultság Biztosítása. Ha a Licencia Jogosult folyamatosan megfelel a jelen Megállapodásnak és megfizeti a vonatkozó díjakat, az Autodesk nem kizárólagos, al-licenciába nem adható, át nem ruházható és korlátozott felhasználási jogot biztosít a Licencia Jogosultnak arra, hogy a Licenciába Adott Anyagokat Telepítse és ahhoz Hozzáféréssel rendelkezzen, minden esetben kizárólag(a) a Területen, (b) a Licencia Típusnak megfelelően és az Engedélyezett Számban, amint az a vonatkozó Licencia Azonosítóban meghatározásra került, és (c) a jelen Megállapodás további feltételeivel összhangban. A különböző Licencia Típusok a "B" Függelékben kerültek meghatározásra. Minden olyan esetben, amikor a Licencia Azonosító nem határozza meg a Licencia Típust vagy az Engedélyezett Számot,vagy nincs Licencia Azonosító, a Licencia Típus az Értékelési Licencia és az Engedélyezett Szám egy (1).
1.2 Frissítések és Korábbi Verziók.
1.2.1 A Frissítések Joghatása. Ha az Autodesk vagy egy Viszonteladó a Licenciába Adott Anyagok Frissítését bocsátja a Licencia Jogosult rendelkezésre, a korábban a Licencia Jogosult részére licenciába adott Licenciába Adott Anyagok és minden ahhoz...
tracking img