Catalanya i espanya al segle xix

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1615 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
4. Catalunya i Espanya al segle XIX: La Construcció d’un Règim Liberal

1. La Crisi de l’Antic Règim (1808-1814).
Sintetitza
1. Quines van ser les causes de la Guerra del Francés? Explica’n els fets més importants.
La crisi de la monarquia borbònica, l’aliança amb Napoleó per enfrontar-se a Gran Bretanya.
L’autorització pel exercit francés de circular lliurament per Espanya per atacarPortugal.
2. Quines conseqüències es van deriver de les abdicacions de Baiona?
Reunió de Corts a la ciutat de Cadis en una assemblea única que es va erigir com representant de la nació espanyola.
3. Per què diem que el 1812 es va produir el primer intent del liberalisme espanyol?
Es va redactar una Constitució (principis bàsics del liberalisme polític) i l’abolicióde l’Antic Règim.

2.L’enfrontament entre absolutisme i liberalisme.
Sintetitza
4. Quina va ser l’actitud de Ferran VII quan va tornar a Espanya? Per qué? Qué va fer?
El monarca Ferran VII, convençut de la feblesa dels liberals, va restaurar l’absolutisme i va anular tota la legislación liberal de les Corts de Cadis, mitjançant un cop d’Estat. Tots els liberals van ser detinguts o exiliats.
5. Què va ser el Trienni Liberal?Qué va fer?
Una revolta dels liberals vatornar a obligar al rei Ferran VII a instaurar la Constitució, però aquest rei es va aliar amb potències europeas i una intervención de l’exercit francés va demotar el liberalisme i tornara l’absolutisme monarquia.
6. Per què considerem l’última etapa del regnat de Ferran VII l’època de la fallida de l’absolutisme?
Situació econòmica molt difícil (L’Estatno tenia diners)
Ferran VII va morir sense hereu, només havia tingut filles, i malgrat que va canviar la llei per garantir el tro a la seva filla Isabel els absolutistas no ho vanaceptar i volien com a rei a Carles, el seu germà.

3. Independència de les colònies americanes (1808-1826)
Sintetitza
1.Quines causes van motivar la independència de les colònies americanes?
La difusió de les ideesil·lustrades (libertat i igualtat)
L’independència dels Estats Units.
Des contentamente de la burguesía criolla (blancs nascuts a Amèrica).
2. Quins problemas teniem les repúbliques?
Amèrica es va fragmentar en múltiples repúbliques.
Desigualtats socials i econòmiques.

4. La revolución liberal (1833-1843).
Sintetitza
1.Per què es va iniciar la guerra carlina? Qui donava suport a cadabàndol? Quins princips defensaven?
La guerra carlina es va iniciar després de la mort de Ferran VII, per la succesió al tro, entre la seva filla Isabel i el seu germá Carles.
Els defensors de la monarquia absoluta van donar soport a Carles, mentres que Isabel va trobar suport entre els liberals (isabelins).
Carlins: - Monarquia absoluta.
- Preeminéncia social de l’Esglèsia Catòlica.- Conservació d’un sistema legal particularista.
- Formes de propietat tradicional de la terra.
Isabelins: - Règim làsat en les idees del liberalisme.
- Monarquia constitucional.
- Llibertat de la propietat.
- Mobilitat social.
2. Quan es va iniciar a Espanya la revolució liberal? Quin sector la va impulsar?
Entre 1835 i 1837 amb elsector progressiste de la reforma liberal.
3. Quines reformes van desmantellar l’Antic Règim?
La desvinculació de la propietat
La desamortització dels béns del clero.

5. L’etapa isbelina: el liberalisme moderat (1843-1868).
Sintetitza
1. Quines característiques va tenir el liberalisme moderat? Explica quina en va ser l’acció de govern.
*Caracteristiques del liberalisme moderat
- Sufragicenatari (només podiem votar les persones amb grans fortunes o ingressos importants).
- Intervenció de la corona en la política.
- Limtació de les llibertats individuals i col·lectives
- Gran influència de l'exercit.
- Administració de l'Estat centralista i autoritària.
*Acció del Govern.
- Constitució del 1845 (dret a votar molt restringit)
- Sobirania Compartida. El poder no...
tracking img