Expansió industrial segle xix a espanya i catalunya

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 16 (3929 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 5 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Treball de Història
Tema 5-6
04/11/2011
2n Batxi-2 |

Índex
1. Transformacions agràries i expansió industrial al segle XX…………………………….………P 3
1.1. La revolució industrial…………………………………………………………………………………………P 3
1.2. La revolució económica………………………………………………………………………………………P 7

2. Societat i moviments socials al segle XIX…………………………………………………………..…..P 9
2.1 De la societat estamental a lasocietat de classes………………………………………..……..P 9
2.2. La nova societat industrial……………………………………………………………………………..…..P 9
2.3. Les primeres organitzacions obrebres………………………………………………………………P 11
2.4. Anarquisme i socialismo…………………………………………………………………………………..P 11

3. Annexos………………………………………………………………………………………………………………P 13

4. Bibliografía………………………………………………………………………………………………………….P 15Tema 5: Expansió industrial segle XIX a Espanya i Catalunya.

1. Transformacions agràries i expansió industrial al segle XX.

1.1. Revolució industrial.

1.1.1. Fitxa sobre la revolució industrial:

· Definició:
El concepte de Revolució Industrial defineix les grans transformacions econòmiques isocials que modificaren la societat europea entre finals del segle XVIII i mitjans del segle XIX, i també indica el gran desenvolupament industrial que comportà el triomf del capitalisme i de la societat burgesa.

· Cronologia:
1760 – 1830; 1870 – 1914; 1945 – Fins avui dia.

· Etapes:
1. Primera Revolució Industrial.
2. Segona Revolució Industrial.
3. Tercera Revolució Industrial.

·Característiques generals:
- S’inicia a Gran Bretanya a la segona meitat del segle XVIII
- És fruit d'important canvis:
- En l’agricultura.
- En els transports i infraestructures.
- Creixement de la població.
- Maquinisme.
- Us de noves fonts d’energia i matèries primes.
- Una nova doctrina econòmica: el liberalisme, que consolida el sistema econòmic capitalista.
-L’acció de l’estat: lleis.
- En el segle XIX es va estendre per altres països europeus.
- Suposa el pas d’una economia de lent creixement a altra industrial amb un creixement major i més sostingut. Mentre que la societat queda dividida en dos grans classes socials: els treballador assalariats i els propietaris dels medis de producció (burgesia).

1.1.2. Les etapes de la revolucióindustrial. Completa l’ esquema sobre les etapes de la revolució industrial a Europa occidental.

Aspectes | Primera Revolució Industrial | Segona Revolució industrial |
Cronologia | 1760-1830 | 1870-1914 |
Fonts d’energia | El carbó és la font d'energia utilitzada en aquesta fase per excel · lència, ja que era el combustible de la màquina de vapor, la gran màquina descoberta enaquesta etapa (1785) per James Watt. També es va utilitzar l'energia de l'aigua i la mecànica (produïda per l'home), que feien funcionar les primeres màquines de vapor. | Sobretot es fa servir l'electricitat i el petroli. Això vol dir que hi va haver una gran variació pel que fa a l'etapa anterior. El carbó se seguia usant, perquè era el combustible de la màquina de vapor, però va ser substituït perles fonts anteriorment nomenades i per la enrgia hidràulica, ja que l'aigua s'acumulava a les conques fluvials. |
Principals invents del període | · La màquina de vapor.(annex 1 P12) · El teler mecànic. (annex 2 P12) · Ferrocarril.(annex 3 P12) | · El motor d’exploció · L’electricitat · El telègraf elèctric (annex 4 P13) · El telègraf sense fils · El cinematògraf (annex 5 P13) · L’aeroplà.|
Mitjans de transport | És un requisit bàsic per a la industrialització, la millor manera de fer arribar les matèries primeres a les fàbriques i els productes elaborats als consumidors és a través d'una bona xarxa de transports. La situació anglesa és excepcional, disposa d'un relleu no gaire elevat que possibilita el traçat de carreteres, aquestes carreteres són normalment de terra, però...
tracking img