Civilització: les ciutats romanes.

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (497 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
La civilització romana era principalment urbana. Per romanitzar els territoris conquerits creaven les coloniae (ciutats de nova planta) on s’hi establien veterans de guerra i ciutadans romans.
*FUNDACIÓ D’UNA CIUTAT
Per fundar una nova ciutat es buscava una zona estratègica, a una altura suficient respecte el riu i amb una bona defensa natural contra els enemics. Després calia saber lavoluntat dels déus: l’àugur comprovava si era adequat segons els déus mitjançant l’observació del vol de les aus i els arúspex examinant el fetge i altres entranyes d’un animal sacrificat.
Lacerimònia per determinar l’emplaçament exacte i el perímetre de la ciutat s’anomenava inaguratio.
* TRAÇAT URBANÍSTIC
S’estructurava a partir de dos carrers, el cardo (de nord a sud) i el decumanus(d’est a oest). Al centre de la ciutat, on es creuaven els dos carrers principals, hi havia el fòrum, on se celebraven actes comercials, religiosos i polítics.
Als extrems dels carrers hi havia quatreportes d’entrada a la ciutat, d’on sortien diferents camins i on hi havia les necròpolis.
Els carrers secundaris eren paralels, així, la ciutat formava una quadrícula. Aquest tipus de planta rep elnom de model hipodàmic, dissenyat per priemr cop per l’arquitecte grec Hipòdam de Milet.
En les ciutats emmurallades, entre el nucli urbà i les muralles hi havia una espai sagrat (pomerium) on no espodia edificar.
* EDIFICIS PÚBLICS
El cor d’una ciutat romana era el fòrum, on havia els edificis públics destinats a la religió, a l’administració,etc.
* Els temples (templa): se celebravael culte de la religió imperial.
* La basílica: edifici porticat que solia tenir tres naus separades per columnes. Era el lloc on es reunia el tribunal de justícia o es feien reunions de negocis.* La cúria (curia) : s’hi celebraven les reunions del Senat.
* Les botigues (tabernae) se solien situar sota dels porxos del fòrum.
També hi havia grans edificis per als espectacles...
tracking img