Col lectius d’intervenció en inserció ocupacional

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 27 (6655 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
| |
| |
| |
||
| |
| |
|COL LECTIU IMMIGRANT|
|COL LECTIUS D’INTERVENCIÓ EN INSERCIÓ OCUPACIONAL |
| |
||
| |

INSERCIÓ OCUPACIONAL
1 TIS

ÍNDEX

INTRODUCCIÓ 3

EL COL·LECTIU

PROCÉS MIGRATORI 5
RAONS PER MIGRAR 6
LA IMMIGRACIÓ A CATALUNYA 7
EVOLUCIÓ DE LA IMMIGRACIÓ 8
PERFIL DEL COL·LECTIU13

NECESSITATS DEL COL·LECTIU

D’ORIENTACIÓ I INFORMACIÓ 14
DE FORMACIÓ 14
D’INSERCIÓ LABORAL 14
PERSONALS 15

RECURSOS ADREÇATS AL COL·LECTIU

QUADRE RECURSOS BLANES 16
TIPUS DE RECURSOS SEGONS NECESSITATS
D’ORIENTACIÓ I INFORMACIÓ 17
DE FORMACIÓ 17
D’INSERCIÓ LABORAL 19
PERSONALS 19BONIFICACIONS ADREÇATS ALS EMPRESARIS

QUADRE BONIFICACIONS 23

APORTACIONS DE LA LLEI D’ESTRANGERIA 25
AVENÇOS EN LA LLEI 26
RETROCESOS EN LA LLEI 27
SITUACIONS LEGALS 27

CONCLUSIONS 29

ANNEX 1 LA LLEI D’ESTRANGERIA 30

ANNEX 2: FORMULARI MEDIACIÓ 48

ANNEX 3:MODEL INSCRIPCIÓ CLUB DE LA FEINA 54

BIBLIOGRAFIA,WEBGRAFIA I ENTREVISTES 56

INTRODUCCIÓ

L’arribada, més o menys constant de persones procedents de països estrangers, en un percentatge important de països empobrits, a les postres ciutats, ha fet créixer la població i les demandes socials i, per tant, les necessitats d’ampliació i adequació dels serveis i recursos del territori a més nombre de persones i més diverses.

La recepcióde fluxos migratoris implica, per a les institucions publiques locals, la necessitat de posar a l’abast de nous segments de població els recursos i serveis públics, però, a més a més, suposa haver de donar resposta a una major complexitat i diversificació de demandes i necessitats. No només per la diversitat cultural de la població nouvinguda, sinó, sobretot, per la major diversitat de situacionslegals, estructures familiars, competències lingüístiques, relacions laborals i condicions socioeconòmiques que el fenomen migratori afegeix a la ciutadania local.

Part d’aquestes persones procedents de l’estranger, en el moment d’arribada presenten sovint necessitats lligades a les dificultats socioeconòmiques i/o necessitats i situacions lligades al procés d’adaptació transitòri a lasocietat: desconeixement de l’entorn social i cultural, de codis de funcionament, desorientació, manca de xarxa social, dificultats amb l’idioma, debilitat emocional…

Aquest augment de la complexitat de les demandes i necessitats dels usuaris, destacat per tècnics i treballadors municipals, ha impulsat molts ajuntaments a desenvolupar actuacions destinades a garantir l’accessibilitat de la...
tracking img