Colageno catalan

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1021 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. Que és, estructura i composició.

FOTO ESTRUCTURA
És una proteína fibrosa, per tant te forma filamentosa o allargada i están constituides per cadenes polipeptidiques i son flexibles
És el component més abundant a la pell i als ossos ja que cobreix mes d’un 25% de la massa de proteïnes dels mamifers. El colàgen està present als teixit conectius.
A mes, son estructures resistents, ja ques’ha s’aplicar cents de quilograns per centimetre quadrat per rompre una fibra de colagen.La seva estructura simple (el seu monomer)està formada a partir de l’agrupació de tres cadenes polipeptiques en forma d’helix anomenades alfa (no hélix alfa) estabilitzada per pont d’Hidrogen, ponts disulfur i enllaços covalents que rep el nom de tropocolàgen caracteritzada per tenir 3.3 residus per volta(es mes estreta que la cadena d’ADN). Aquesta estructura està formada.

FOTO AA
El colàgen està format per una serie d’aa, el més abundants són la glicina (1/3), sa lisina i la prolina i les dues darreres amb una modificació (sel’s hi uneix un grup hidroxil.(hidroxi prolina(10%) i hidroxi lisina)

La hidroxiprolina participa de forma important en l’estabilització d’aquesta estructura. Si lesfibres de colagen es debiliten pot ser per un fallo en la hidroxilació de la prolina arrel de la carencia de vitamina C. Aquest fenomen es coneix com a escorbut i els seus simtomes son l’aparicio de lesions a la pell o encies i a un debilitament dels vasos sanguinis.

Hi ha diversos tipus de colagen segons el lloc on el trobam, però els mes importants son:
Tipo I (tendons, als ossos i a lapell)
Tipo II (cartilags)
Tipo III (vasos sanguinis, la pell dels recents nats i la paret intestinal)

La disminució de la flexibilitats i de la consistencia del colagen es dona degut a l’acumulació d’entrecreuements covalents entre les fibres de colagen, per això la gent de major edat perden mes elasticitat en la pell.

FUNCIÓ
Les seves funcions son basicament estructurals.
Les fibres decolàgen formen estrctures que resisteixen les forces de tracció.
El seu diàmetre en els diferents teixits és molt variable i la seva organització també;
En la pell dels mamífers: están organitzades “cestas de mimbre” ( senaetes), que li permeten mantenir la seva estructura.
En els tendons: están organitzats de forma paralel·la que s’alinien al llarg de l’eix principal de tracció.
En el teixitossi i en la còrnea es disposen en làmines fines i superpostes, paralel·les entre si.
Les cèl·lues interactúen amb la matriu extrecel·lular tant mecánica com químicament, el que podueix notables efectes sobre l’arquitectura tisular. Així, diferentes forces actúen sobre les fibrilles de colègen que s’han secretat, exercint traccions i desplaçaments sobre elles, lo que provoca la seva compactació i elseu estirament.

APLICACIONS DEL COLÀGEN
Una de les principals causes de la formació d’arrugues a la pell és la formació d’enllaços covalents entre les fibres de tropocolagen. Per això una de les principals aplicacions del col·lagen en l’actualitat consisteix en la creació de cremes per disminuir les arrugues de la pell.
Les aplicacions del col·lagen serveixen per borrar petites arruesfacials mitjançant la injecció d’una substància natural.
El col·lagen és una proteïna natural que està en l’organisme e intervé en l’estructura dels teixits que per diferents motius van caiguent, ja sigui per envelliment, per excés de llum solar etc.
El colàgen té la propietat de ser hidrofílic, és a dir, atreu aigua, pero lo que una petita injecció de colàgen produeix a les 48 El colágeno tiene lapropiedad de ser hidrófilo, es 8 hores de l’aplicació un edema localitzat (acumulació de líquid) lo que disimula l’arruga i li dona volumen.
L’aplicació és dolorosa, a causa d’això s’utilitzen anestesics locals amb gels en la zona a tratar, quan sen va l’anestèsia ja no es sent dolor, no hi ha necesidad de calmants, a les 40 hores està permès la esposició al sol i al maquillatge.
L’efecte dura...