Comentari climogrames

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (481 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
COMENTARIS DE CLIMOGRAMES
Assignatura: Climatologia
2n Geografia Guillem Aulet Garau 31/01/2012

CLIMA EQUATORIAL. Iquitos (Perú)

Podem observar que el següent climograma te temperaturesaltes durant tot l’any, entorn als 25 graus C. Pel que fa a les precipitacions també ho són, així el mes de març arribam casi a 3600mm i el mes amb menys és l’agost amb 1600mm.

2

CLIMA TROPICAL.Trinidad (Bolívia)

Les temperatures són molt constants, entorn als 27 graus C de mitjana. Pel que fa a les precipitacions són desiguals, així hi ha una baixada de les precipitacions molt acusada enels mesos de juny a setembre.

3

CLIMA MONZÒNIC. Bombay (India)

Pel que fa a les temperatures són bastant constants, però les precipitacions són totalment desiguals, així trobem que precipitanomés de març a desembre, destacant sobretot el període de juny a setembre, aquestes poden arribar a més de 5600mm.

4

CLIMA SEC. Assuán (Egipte)

Aquest climograma forma part del clima sec.Podem veure que no hi ha precipitacions. En canvi, pel que fa a la temperatura és molt variable anualment, els mesos que més temperatura s’assoleix són de març a setembre, en canvi els altres estanbastant per davall dels valors màxims. Els mesos més calorosos estan al voltant dels 30 graus i els que menys com gener 15graus.

5

CLIMA MEDITERRANI.

Aquest climograma forma part clarament delclima mediterrani. Així cal destacar l’escassetat d’aigua a l’estiu i la pujada, també a n’aquest període de les temperatures fins a valors màxims d’un 30 graus. Els hiverns són més suaus, ambtemperatures al voltants dels 14 graus. L’època on hi ha més precipitacions és al novembre.

6

CLIMA OCEÀNIC

Aquest climograma forma part del clima oceànic. Les temperatures amb un canvi de lesmitjanes dels 10graus a l’hivern a 20 a l’estiu. Així la precipitació és bastant abundant, amb valors màxims al novembre de 1200mm i mínims a juliol de 500mm.

7

CLIMA CONTINENTAL. Winnipeg...
tracking img