Comentari llibre-alquimista

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (397 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 25 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Comentari de llibre


Narrador: Extern omniscent
Tema: El tema el cual es parla a la historia es sobre un viatge de creixament interior, la descoberta de la teva Llegenda Personal i el saberescoltar l’anima del món.
Personatges: Santiago(el protagonista), Melquisedec(rei de Salem),el vidrer,l’angles i l’alquimista
Temps: Exterior- no esta definit Interior- uns quans anys
Espai: Campsd’Andalusia, Egipte (pobles,deserts,oasis i pirámides)
Argumentació: La historia parla sobre un jove pastor andalus, el qual ,el seu desig en la vida,era el de viatjar i coneixer diferentes llocsdel món. En dos ocasions,el jove pastor somia amb un somni que el porta al desconegut Egipto. Despres de preguntar a una gitana sobre el seu somni,buscan un significat, es troba amb un vellmisterios,el qual li parla sobre el seu somni. Resulta ser un rei ,i decideix ajudarl-li a cambi de una part del seu ramat.
El jove viatja a Tarifa,un poble de aquest nou territori,en el qual,despres de tindrediversos problemas en la nova terra,acaba treballant en una vidriera duran un llarg temps,. En aquest temps, aconsegueix reunir una gran quantitat de diners i finalment decideix anar-se’n de nou enbusca del seu tresor de las pirámides. En el trajecte,coneix aun jove angles, estudiant d’alquimia.
Despres d’un temps,la caravana que viatjaba amb el joves s’atura en un oasis,pero culpa de lesguerres. En el oasis,el jove pastor coneix a una noia del desert,de la qual s’enamora. A més de la noia,en el oasis es troba un vell alquimista que busca l’angles per poder arribar al seu objectiu.
Undia,el jove va tenir un extrany presentiment i va informar als caps del oasis. Poc després , el noi estroba aun un home,el qual resulta ser l’alquimista. El vell ofereix la seva ajuda al noi per anara buscar de nou el seu somni. El noi va tardar en decidir-se´n, però,finalment,tots dos van partir cap a las pirámides.
En el trajecte,el jove va compendre moltes coses de les quals li parlaba...
tracking img