Comentario al digesto

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2435 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
HISTÒRIA DEL DRET
Comentari de text 1
Gai, D. 1, 2, 1.
“Habiendo de interpretar las leyes antiguas, he creído necesario remontarme antes a los principios de Roma, no porque pretenda escribir dilatados comentarios, sino porque considero que en todas las cosas resulta perfecto lo que consta de todas sus partes. Y en verdad, el principio es la parte más principalde cualquier cosa. Además, si parece que no es lícito, por decirlo así, que los que en el foro defienden causas expongan al juez el asunto sin haber hecho ningún exordio, ¿cuánto más inconveniente será para los que prometen una interpretación, omitiendo los comienzos, sin hacer mención del origen y, por así decirlo, sin haberse lavado las manos? Porque si no me engaño, estos prefacios nos llevantambién con más gusto a la lectura de la materia propuesta, y cuando a ella llegamos, facilitan su más clara inteligencia.”
Gayo, D. 1, 2, 1.
1. IDENTIFICACIÓ
El text és un fragment extret del primer dels cinquanta llibres que conformen el Digest, una obra jurídica de l'emperador bizantí Justinià publicada l'any 533. No obstant, tot i que el fragment hagi estat extret del Digest, el text fouoriginalment escrit per Gai, un jurista romà del segle II dC, i pertany a la seva obra Institutiones, una recopilació normativa de l'antiga Roma.
Gai és el jurista romà més enigmàtic, ja que es desconeixen gairebé la totalitat d'aspectes sobre la seva vida, com la seva data de naixement i el seu nom complet; no obstant, existeix una opinió generalitzada de que va viure entre el govern del'emperador Trajà i el govern de l'emperador Comodí (aproximadament, entre els anys 117 i 178). El que si es sap és que fou jurista de l'escola sabiniana, una de les escoles de dret més importants que havia a Roma durant els segles I y II, formada per juristes que es dedicaven al dret com a professió (a diferència de l'escola proculeiana, en la qual es considerava que el dret era un lliure exercici dela noblesa). Probablement per aquest fet va ser inclòs, al costat d'Ulpià, Pau, Papinià y Modestí, en la Llei de Cites de 426, que obligava als jutges a resoldre els casos en base a la opinió d'aquests juristes.
També es sap que va ser un professor de dret, i que totes les obres que va redactar tenien finalitat docent. Les seves principals obres van ser les Institutiones, dividides en 4 llibres,i els comentaris a l'edicte del pretor urbà (ad edictum praetoris urbani), en 10 a 15 llibres, i al edicte del pretor (ad edictum praetoris provinciale), en 32 llibres. La majoria d'elles van ser escrites durant el govern de l'emperador Antoni Pius i a principis del govern de l'emperador Marc Aureli.
Les seves Institutiones es van utilitzar fins l'època de Justinià com a text pels estudiants dedret de la època; més tard, l'obra de Gai va desaparèixer. No obstant això, en l'actualitat es conserva gairebé íntegrament, gràcies a que l'any 1816 l'historiador Neibuhr va descobrir un manuscrit de Sant Geroni del segle V, anomenat Estipulae, ubicat a la Biblioteca de Verona, sota el qual es trobaven les Isntitutiones de Gai, que havien estat manuscrites anteriorment; per tant, es tractava d'unpalimpsest. Més tard, ho va notificar a Savigny, que va reconèixer l'obra de Gai i, posteriorment, Göschen va publicar-la per primer cop l'any 1820. A més a més, a Egipte es va trobar un papir que contenia una pàgina del llibre IV i, posteriorment, al mateix país, es va trobar un pergamí que reprodueix deu importants pàgines d'aquest text, ja que contenen els passatges il·legibles del manuscritde Verona.
Pel que fa a Justinià, aquest va néixer a Macedònia l'any 482 i va morir a Constantinoble l'any 518. Aquest procedia d'una família molt humil, encapçalada pel seu oncle Justí, el qual havia ascendit en l'exèrcit fins a ser nomenat emperador. Justí, com no va tenir descendència, va designar com a successor a Justinià, ascendent aquest al tron l'any 527. Convé destacar la seva lluita...
tracking img