Comparació jacint verdaguer - joan maragall

Páginas: 2 (344 palabras) Publicado: 20 de marzo de 2011
Comparació Jacint Verdaguer - Joan Maragall

Jacint Verdaguer i Joan Maragall són dos grans poetes de la literatura catalana. El primer és el màxim exponent de la Renaixença i el segon va ser unade les personalitats més importants del Modernisme.
La complexitat i singularitat de la figura de Joan Maragall s'expressa per mitjà de la seva trajectòria i els diferents terrenys que va abastar.Home de profunda espiritualitat, catalanista i humanista, la seva actitud reflexiva i individualista el va portar a adoptar posicions teòriques i estètiques que van marcar el pensament cultural del'època.
Joan Maragall ha estat associat d'una manera inequívoca al Modernisme. Les pautes artístiques que articulava en la teoria que acompanyava la seva creativitat i els postulats regeneracionistes quedefensava en articles, discursos o correspondència personal (una part de la qual es conserva a l'Arxiu Maragall) coincideixen amb el corpus global que va identificar el Modernisme com un movimenttransformador, que va modificar la concepció global de la cultura i de la figura de l'artista en la societat del seu temps.
Però, més enllà de coincidències estètiques i temporals amb determinantscorrents, l'obra de Maragall es manifesta de manera transversal a les diferents visions literàries que es produeixen en l'època i experimenta contínues evolucions que influencien altres creadors i que, enalguns casos, no amaguen certes contradiccions personals. La seva poètica actua de pont entre la tradició jocflorista i les noves fórmules literàries inspirades en la modernitat cultural i atorga alpoeta un paper fonamental en la traducció lírica de la bellesa i la inspiració natural.
Al llarg de la seva trajectòria, Maragall mostra la seva preocupació per determinades qüestions polítiques isocials de l'època. El catalanisme i el model de vertebració de Catalunya dins una Espanya en crisi, les reformes lingüístiques, la nova urbanitat emergent, els mites i la religiositat, les arrels del...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Jacint Verdaguer, Joan Maragall, Àngel Guimerà, Narcis Oller
  • Jacint Verdaguer
  • Jacint Verdaguer
  • Jacint verdaguer
  • Jacint Verdaguer
  • jacint verdaguer
  • Jacint Verdaguer
  • Jacint Verdaguer

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS