Conceptes bàsics de la revolució industrial

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1223 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Privatització del sòl: Tancament dels terrenys comunals (terra demanial). Va passar a Anglaterra entre els segles XVIII i XIX. Van perjudicar principalment als camperols que no podien usar els beneficis de les terres, a favor dels grans propietaris o terratinents. Tot i que amb aquest canvi van estimular la producció.

Divisió de treball: Sistema en el que cada obrer fa només una petita part enla cadena de producció.

Llançadora (de volant): Giny inventat al 1733 per John Kay, que permetia passar el fil per l’ordit, estava accionada per un sistema de cordes. Va ser la primera gran innovació en millorar l’efectivitat dels telers, va permetre fabricar peces més amples i més ràpidament.

Liberalisme econòmic: Adam Smith estableix al segle XVIII els principis d’aquest moviment:L’interès personal i la recerca del benefici màxim són els motors de l’economia, s’estableix un mecanisme de preus per adaptar l’oferta a la demanda i l’Estat no ha d’intervenir en el funcionament de l’economia.

Societat Anònima (accions, accionista): Societat mercantil en la qual el capital és dividit en accions. Tots els accionistes tenen els mateixos drets, en proporció a les accions que posseeixen.Concentració industrial (Càrtel, trust, holding, monopoli)
Càrtel: Acords entre empreses per fixar producció i preus.
Trust: Fusió d’empreses.
Holding: Grup financer amb la major part d’accions.
Monopoli: Dret exclusiu d’una empresa per comercialitzar un producte.

Burgesia: Grup dominant, propietaris de les indústries. La gran burgesia són els banquers, rendistes i propietaris de gransfàbriques. La burgesia mitjana inclou professionals liberals, funcionaris i comerciants. La burgesia petita està formada pels empleats i botiguers.

Societats de Socors Mutus: Organització que, per mitjà del pagament d’una quota, s’encarrega de socórrer les necessitats dels seus associats (atur, malaltia, mort...)

Socialisme: Sorgeix a l’últim terç del segle XIX, els marxistes decideixencrear els partits obrers socialistes amb l’objectiu de fer la revolució proletària i participar en les eleccions.

Sistema Norfolk: Va ser una innovació fonamental en les tècniques de conreu. Supressió del guaret i substitució per plantes ferreteres. Permetia no deixar cap porció de terra en repòs i obtenir conreus herbacis per alimentar el bestiar.

Comerç interior: La millora en els sistemesde transport van permetre l’augment del comerç interior. Es van ampliar els mercats locals i progressivament es va anar consolidant el mercat nacional.

Economia de mercat: Va ser donada per la revolució industrial, en la qual casi no es produïa per a l’autoconsum, sinó per a la venda en mercats cada vegada més amplis. Aquest canvi va ser possible gràcies a: l’augment de la producció, elcreixement de la població i la millora el poder adquisitiu dels pagesos i de les classes populars.

Marxisme: A mitjans del segle XIX, Karl Marx i Friedrich Engels van defensar la necessitat d’una revolució obrera per destruir el capitalisme. La fi de la propietat privada havia de dur a la desaparició progressiva de les classes socials i de l’Estat i així es podia assolir l’ideal de la societatcomunista, o sigui, sense classes.

Taylorisme: Mètode de treball de fabricació en sèrie, que consisteix en la fabricació en cadena, és a dir, la divisió del procés de producció en tasques molt específiques utilitzant màquines de gran precisió. En aquest tipus de fabricació, cada obrer fa una part molt concreta del procés i s’hi eliminen els moviments inútils per rentabilitzar al màxim la mà d’obra.Internacionalisme: Tant marxistes com anarquistes defensaven la necessitat d’unir els esforços de la classe obrera de tot el món per lluitar contra el capitalisme. Per iniciativa de Marx, es va crear l’Associació internacional de Treballadors, a la qual es van adherir marxistes, anarquistes i sindicalistes. Però les discrepàncies ideològiques entre anarquistes i marxistes la van acabar fent...
tracking img