Crisi restauració i catalanisme polític

Páginas: 5 (1219 palabras) Publicado: 13 de febrero de 2012
República
Revoltes socials ( la democràcia fa fallida )
Guerra Carlina
Martínez Campos Fa un “pronunciament” i proclama rei a Alfons XII
M.C. Li dóna a Antonio Cánovas del Casillo el control de un sistema polític bipartidista que ha d’imposar per estabilitzar Espanya.
Canovas crea un sistema plitic basat en el falsejament de vots i manipulació ( tupinada ) i crea la constitucio del 1876 perestructurar un futur govern on el rei triara entre els dos partits que formen el Sistema Bipartidista quin governa, per fer-ho es basara en quin es el que s’adecua mes a la situacio de la societat.
Els dos partits tenen un pacte de no fer grans reformes que l’altre partit es veies obligat a canviar al arribar al poder.
Un cop estructurada tota la falsa democracia Canovas va retirar a el exercitpracticament tot el seu poder per evitar aixecaments militars en contra del fals govern. per a que no es queixessin els hi va augmentar el pressupost i va donar nombroses llibertats.
Al poc temps (1878) va finalitzar la guerra carlina, la victoria va permetre enviar mes efectius a les antilles per apagar les revoltes
Espanya va guanyar i es va firmar la Pau de Zanjón, en la que es prometria acuba tot un seguit de millores de les cuals nomes es complira una, la de la abolició de l’esclavisme.
Tot plegat fa créixer insatisfacció a cuba, que cada cop ha d’aguantar més molesties per el fet de pertanyer a Espanya, com per exemple taxes aranzelaries per comprar o vendre a altres paisos.
Els EE.UU. tenia molts interesos al tropic que es veien interferits per la intervenció espanyola a lesantilles.
A cuba va esclatar la Guerra Chiquita, però va ser derrotada per spain degut a la manca de recursos i de suport cuba, a mes no va ser generalitzada, a diferencia de...
La gran insurrecció cubana, al 1895 va detonar una gran revolució a nivell general que compta també amb els suport de els EE.UU.
1898: Després del fracàs de l’exercit espanyol i de Martinez Campos, Valeriano Weyler iRamon Blanco espanya va tenir que rendir-se i firmar la pau de paris, on cedia totes les seves colonies tropicals als EEUU. Espanya, enfonsada, ja no li queda cap de les seves colonies. L’imperi ha mort.
Valentí Almirall: pare del catalanisme polític, al primer congrés catalanista ( 1880 ) es va acordar la formació del Centre Català ( 1882 ) per a reivindicar la llengua, dre civil,divisió comarcal, proteccionisme i crear les bases del catalanisme. Des del Centre Català es va convocar un segon congrés catalanista ( 1883 ) on es va fer una crida als polítics catalans perquè abandonessin els partits dinàstics i lluitessin per Catalunya.

Memorial de Greuges ( 1885 ): document redactat pel Centre Català amb col·laboració d’altres organitzacions catalanistes. Va ser entregata Alfons XII. denunciava el centralisme i demanava proteccionisme, dret civil català i també defensava la vida regional. La mort del rei aquell mateix any va fer inútil aquest document. Més tard V. Almirall va publicar “Lo catalanisme” on establia les bases del catalanisme progressista que buscava implicació interclassista per participar al govern.

Lliga de Catalunya ( 1887 ): escissió delCentre Català per part d’Enric Prat de la Riba i molts més; tenia un caràcter més conservador, la burgesia s’hi va sentir més atreta. reivindicaven l’oficialitat del català, dret civil, proteccionisme i política exclusivament catalanista. Van elaborar el missatge a la reina regent ( 1888 [ Maria Cristina ]) demanant l’autonomia catalana. També van promouse una campanya en defensa del dret català icontra el projecte de reforma del codi civil. La victòria contra el codi civil va ser la primera del catalanisme.

Unió catalanista ( 1891 ): nova entitat creada per coordinar tots els grups catalanistes. Va difondre la consciència catalanista i de les tesis sobre l’autogovern català. Hi havia divisions internes sobre si era correcte participar en política o no. Van redactar les bases de manresa...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Renaixença I Catalanisme Politic Del Segle Xix
  • catalanisme politic
  • Els origens del catalanisme polític
  • La Restauració I El Catalanisme (1876-1910)
  • Crisi de la Restauració i la Segona República
  • Els Orígens Del Catalanisme Polític
  • Catalanisme politic segona republica
  • Crisi De La Restauració Política

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS