Custodia de la seu de barcelona

Páginas: 23 (5616 palabras) Publicado: 14 de junio de 2011
CUSTODIA DE LA SEU DE BARCELONA

Claudia Asensio Llop
Art Català
2010/2011
ÍNDEX

1. Introducció …………………………………………………………………………………………………................ 3
2. Context històric .............................................................................................................. 3
3.1. Varietat de l’art de l’objecte en època gòtica .........………………………………...........…. 43.2. L’orfebreria: l’art de la cort i de l’església …............………………………………….………… 4
3.3. Els obradors ...................……………………………………………………………………………………... 5
3.4. Aspectes tècnics i formals ...........……………………………………………..………………………… 6
3.5. Orfebreria religiosa ..................................……………………………………………………………. 8
3.6.1. Retaules............……………………………………………………………………….…………….. 9
3.6.2. Creus ...................………………………………………………………………………....……….. 9
3.6.3. Custòdies i reliquiaris .................………………………………………………………….. 10
3.6.4. Calzes ........................................................................................................ 11
3. Identificació de l’obra .............……………………………………………………......…………………….. 12
3.1. Ostensori............................................................................................................... 13
3.2. Cadira del Rei Martí l’Humà .................................................................................. 14
3.3. Corones ................................................................................................................. 15
3.4. Joies....................................................................................................................... 15
4. Iconografia ................................................................................................................... 16
5. Localització ................................................................................................................... 16
4.1. Història i descripcióde l’edifici ............................................................................. 16
4.2. Sagristia i tresor .................................................................................................... 18
6. Exposicions …..………………………………………………………………………………………...…………...... 18
7. Conclusions .....…………………………………………………………………………………………....……..….. 19
8. Bibliografia.....………………………………………………………………………………………………….…..... 19

1. Introducció
Dins la historiografia de l’art català, tant en general com d’èpoques específiques, manca un estudi bàsic que ens doni a conèixer quina va ser l’activitat i quines les obres que es conserven dels nostres mestres argenter catalans. De l’època gòtica, existeixen estudis elaborats abans i desprès de la Guerra Civil que no es van arribar a publicar, i quehaurien estat la base per estudis posteriors, com L’orfebreria catalana des del segle IX al XVIII, de Josep Gudiol i Cunill, del qual se’n conserva només una part a la Biblioteca del Museu Episcopal de Vic. No obstant, gràcies a la aportació, cada vegada més fructífera i elevada de nous estudis, es poden establir anàlisis més específics sobre les peces que s’han conservat fins l’actualitat i ésgràcies a elles i els documents pertinents, que podem reconstruir quin va ser el seu escenari creatiu.
Existeixen poques peces d’orfebreria que puguin relacionar-se amb un argenter i donar-ne una cronologia exacta, i que han estat aquestes les que han servit com a pilars per marcar la relació de proximitat i llunyania envers elles de les altres obres mancades de documentació. És d’aquesta manera,com s’ha pogut comprovar l’existència d’unes constants dins de l’orfebreria barcelonina, en els procediments tècnics o en els repertoris ornamentals i formals.

2. Context històric

L’orfebreria gòtica es desenvolupa a Europa des del segle XII fins a principis del segle XVI, i es diferència de la romànica, fonamentalment, perquè conté una...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • barcelona
  • Barcelona
  • barcelona
  • barcelona
  • barcelona
  • Barcelona
  • barcelona
  • Barcelona

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS