Definiciones macroeconomia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (976 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Treball definicions de macroeconomia

Població total: conjunt d’habitants d’un lloc.
Piràmide de població: histograma de la composició d’una població per sexe i per edats representant la sevaestructura.
Densitat de població: distribució del nombre d’habitants en un territori suposant que estan repartits uniformement per quilòmetre quadrat.
Població inactiva: col·lectius fora de l’edat legalde treballar (menors de 16 anys i majors de 65) que no treballen però tampoc busquen feina.
Població activa: persones d’un país que s’han incorporat al mercat de treball (que tenen un treball o elbusquen).
Població ocupada: la part de la població activa que tenen un treball remunerat.
Població aturada: persones que no tenen treball però el busquen.
Taxa d’activitat: resulta del quociententre la població activa i la població en edat activa.
Taxa d’atur: el nombre d’aturats dividit entre la població activa.
Taxa de natalitat: nombre de naixaments per cada mil habitants en un any.
Taxade mortalitat: nombre de defuncions per cada mil habitants en un any.
Esperança de vida: es la mitjana de la quantitat d’anys que viu una certa població en un cert període de temps.
Dades per aEspanya:
Població total: 46.951.532 habitants (dades del padró municipal 2010).
Piràmide de població:

Densitat de població: 91,4 hab./km2 (INE 2008).
Població inactiva: 15.345,4 milers de persones(2n Trimestre 2010).
Població activa: 23.122,3 milers de persones (2n Trimestre 2010).
Població ocupada: 18.476,9 milers de persones (2n Trimestre 2010).
Població aturada: 4.645,5 milers de persones(2n Trimestre 2010).
Taxa d’activitat: 60,1% (2n Trim. 2010).
Taxad’atur: 20,1% (2n Trim. 2010).
Taxa natalitat: (bruta) 10,96% (INE 2006), 11,40% (INE 2008).
Taxa mortalitat: (bruta) 8,43% (INE2006), 8,47% (INE 2008).
Esperança de vida: 81,241026 anys (INE 2008).
PIB: (Poducte Inteiror Brut) valor monetari de tots els béns i serveis finals que es produeixen a l’interior d’un país durant...
tracking img