Derecho administrativo

Páginas: 2 (439 palabras) Publicado: 1 de septiembre de 2010
- DRET ADMINISTRATIU: Conjunt de normes de dret públic. Regularà el funcionament de l’administració i també les relacions ciutadà-Administració i entre administracions.
- DRET PRIVAT: Regularelacions entre els ciutadans.
- DRET PÚBLIC: Regula l’ordre general de l’estat.

CARACTERÍSTIQUES
- Dona potestat i privilegis a l’administració.
- Ofereix garanties als ciutadans.
- Actuació ha deregir-se per un procés ja donat.
- Ciutadans poden defensar els seus interessos.

Concepte i característiques
- L’administració esta englobada en el poder executiu. La coneixem com AdministracióCivil.
- El poder judicial el podem conèixer per Administració de Justícia.
- Se li dona personalitat jurídica. Se la fa subjecte de dret.
- Ha d’actuar amb una sèrie de principis.

Principisorganitzatius
- Eficàcia: Es l’administració que ha de servir a l’interès general complint els objectius i programes que se’ls imposi.

- Personalitat jurídica: Administració es titular de drets iobligacions (es capaç de tenir patrimoni, celebrar contractes i negocis jurídics i de tenir i exigir responsabilitats)

- Jerarquia: Estableix que els òrgans administratius estaran organitzats de formaesglaonada de manera que els superiors poden fiscalitzar l’actuació dels inferiors.

- Coordinació: Persegueix la unitat d’acció encara que la portin a terme diferents administracions evitant laduplicitat de l’activitat i per tal de no pertorbar el ciutadà.

- Descentralització: Principi que propugna la CE com a model d’administració i que implica traspàs de competències entre diferentsadministracions.

- Desconcentració: Significa traspàs de competències entre òrgans d’una mateixa administració per descongestionar treball.

- Cooperació: obligació de cooperar unes administracions ambunes altres facilitant-me informació, assistència, convenis, col·laboració, etc.

- Distinció govern/administració: Govern es l’organitzador i representació política d’un estat i l’administració...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Organización Administrativa
  • Policia Administrativa ( Derecho Administrativo)
  • Derecho administrativo- casos administrativos
  • Derecho administrativo
  • Derecho administrativo
  • Derecho administrativo
  • Derecho administrativo
  • Derecho administrativo

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS