Descartes

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 21 (5197 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de febrero de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Lectura de Les Meditacions Metafísiques de Descartes. Seminari de filosofia. Curs 2008-2009

PRIMERA MEDITACIÓ: De les coses que hom pot posar en dubte_____________

OBJECTIU DE LA PRIMERA MEDITACIÓ: Descartes mateix l’explica en poc més d’una ratlla: « (...) m’aplicaré seriosament i amb llibertat a destruir generalment totes les meves antigues opinions.». (página 81). El dubte és el punt departida i l’objectiu és trobar uns fonaments sòlids per a les ciències. RESUM CARTESIÀ DE LA PRIMERA MEDITACIÓ: LES MEDITACIONS METAFÍSIQUES inclouen un «RESUM» de cadascuna de les parts de l’obra, estratègicament situat després de la ‘Dedicatòria’ als degans i doctors de la Facultat de Teologia de París i d’un prefaci en què es dedica a intentar mostrar que l’existència de Déu és compatible ambel seu sistema filosòfic. El text del Resum corresponent a la «Primera Meditació», diu així: «A la Primera [Meditació], presento les raons per les quals podem dubtar generalment de totes les coses, i particularment de les coses materials, com a mínim mentre no tinguem cap altre fonament en la ciència que el que hem tingut fins ara. Perquè, malgrat que la utilitat d’un dubte tan general no se’nsmostri en principi, és sempre molt gran per això: perquè ens deslliura de tota mena de prejudicis i ens prepara un camí molt fàcil per acostumar la nostra ment [‘esprit’] a separar-se dels sentits, i en fi, perquè fa que no sigui possible que poguéssim dubtar mai més que les coses que descobrim posteriorment són veritables».

1

Lectura de Les Meditacions Metafísiques de Descartes. Seminari defilosofia. Curs 2008-2009 1.- Constatació de la falsedat de certes opinions El punt de partida és el dubte. Decisió de desfer-se de les seves opinions i de cercar fonaments sòlids per a les ciències. Cal criticar els fonaments de les pròpies opinions: és un dubte metòdic. ( És una exigencia del mètode quan apliquem la primera regla) Quins són els fonaments de les opinions errònies? Els sentits. Perprobabilitat Com que els sentits corporals són de vegades enganyadors, es pren la decisió de dubtar de totes les

ESQUEMA Primera Meditació

informacions que en provenen. És un dubte hiperbòlic. 2.- Dubtar de Existència dels objectes sensibles: per probabilitat Argument de la bogeria, follia: el rebutja. Argument que reforça l’anterior. Argument del somni: com distingir el somni de lavigília? Objecció: Els nostres somnis són còpies de coses reals. La imaginació inventa éssers inexistents a partir de la composició d’elements simples que existeixen. Conseqüència: és possible dubtar de ciències tal com la física l’astronomia, la medicina; però ara com ara no es pot dubtar de les matemàtiques. Les essències matemàtiques, veritats eternes L’argument del somni és inoperant per a lesessències matemàtiques. Per que són analítiques i aprioriques.( Vigileu: són producte d’un decret diví, estrictament contingent per l’omnipotència divina. La Física es fonamenta en la Metafísica) Dubte hiperbòlic Argument del Déu enganyador: però és contrari a la bondat de Déu i aquest argument no és prou convincent. Deu és immensament bo per naturalesa. Decisió d’enganyar-se un mateix amb la hipòtesidel geni maligne: és un dubte voluntari. 2

Lectura de Les Meditacions Metafísiques de Descartes. Seminari de filosofia. Curs 2008-2009

SEGONA MEDITACIÓ: de la naturalesa de l’esperit humà; i que és més fácil de conèixer que el cos______________________________________

OBJECTIU DE LA SEGONA MEDITACIÓ: Arribar a la primera veritat indubtable que ens permeti fonamentar el coneixement « (...)aquesta proposició: jo sóc, jo existeixo és necessàriament veritable, totes les vegades que jo la pronuncio o que la concebo en el meu esperit.»

RESUM CARTESIÀ DE LA SEGONA MEDITACIÓ:. El text del Resum corresponent a la «Segona Meditació», diu així: «A la Segona [Meditació], la ment [‘esprit’] que usant la seva pròpia llibertat suposa que totes les coses no són res i de l’existència de les...
tracking img