Diapositivas software libre

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1089 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Enxeñería Sen Fronteiras
O SOFTWARE LIBRE E OS ESTÁNDARES ABERTOS

Enxeñería Sen Fronteiras
¿Que é o Software Libre?
Iván Lago Castro

Enxeñería Sen Fronteiras
Dicimos que un software é libre se cumpre as 4 liberdades básicas: Liberdade 0: liberdade para usar o software para calquera propósito. Liberdade 1: liberdade para estudar cómo funciona e adaptalo ás necesidades. Liberdade 2:liberdade para distribuír copias do programa. Liberdade 3: liberdade para mellorar o programa e facer públicas esas melloras.

Iván Lago Castro

Enxeñería Sen Fronteiras

SOFTWARE LIBRE NON SIGNIFICA SOFTWARE GRATIS “Free as in freedom, not free as in free beer”

Iván Lago Castro

Enxeñería Sen Fronteiras
O software libre e a Free Software Foundation A FSF é unha organización senánimo de lucro fundada por Richard Stallman en 1985. Encárgase principalmente de dous proxectos: O Proxecto GNU, consistente na creación dun sistema operativo 100% libre. Manter, difundir e dar soporte legal ao software libre e as diferentes licenzas libres. Iván Lago Castro

Enxeñería Sen Fronteiras
Tipos de licenzas de software: Licenzas de software libre : GPL e LGPL da FSF, BSD de BerkleySoftware Distribution…. Licenzas cerradas: EULAs e CLUFs. Son distintos para cada programa.
Iván Lago Castro

Enxeñería Sen Fronteiras
O software libre como TpDH: ¿Por qué escoller software libre?
1.Independencia, flexibilidade e adaptación. 2.Custe total de propiedade. 3.Transferencia de coñecemento.
Iván Lago Castro

Enxeñería Sen Fronteiras
1. Independencia, flexibilidade eadaptación.
Permite crear solucións a cada caso concreto. É fonte e base de coñecemento. Non crea dependencias de terceiros. Rendemento e seguridade. Localización idiomática. Novas funcionalidades.

Iván Lago Castro

Enxeñería Sen Fronteiras
2. Custe total de propiedade.
Fagamos contas: Con software de código cerrado (fonte: web oficial de Microsoft Ibérica) •Sistema operativo Windows 7: de199 € a 319 € •Microsoft Office 2007: Total: de 99 € a 649 € de 298 € a 968 €

Iván Lago Castro

Enxeñería Sen Fronteiras
2. Custe total de propiedade.
Fagamos contas: Con software libre •Sistema operativo libre: de 0 € a 0 € •Open Office v3: Total: de 0 € a 0 € de 0 € a 0 €

Iván Lago Castro

Enxeñería Sen Fronteiras
¿Con cal te quedarías?

Enxeñería Sen Fronteiras
3. Transferenciade coñecemento.
Sistemas de traballo colaborativos. Sistemas de xestión de contidos (wikis). Inmensa comunidade de soporte online. Accesibilidade para calquera persoa, independentemente de circusntancias xeográficas, económicas, socioculturais…

Iván Lago Castro

Enxeñería Sen Fronteiras
Os estándares e os formatos abertos.

¿Qué son e por qué son necesarios?
Iván Lago Castro Enxeñería Sen Fronteiras
¿Qué son?
Os formatos ou estándares abertos fan referencia ás especificacións con que son diseñadas as extensións dun programa. Unha extensión ve a súa realización práctica no .xxx que vemos despois de todos os nosos arquivos (.doc,.jpg, .pdf, .png, .mp3, .avi, etc). Os formatos abertos son deseñados en proceso aberto a toda a industria e garantízase que NINGUÉN TERÁ QUEPAGAR pola utilización desos formatos.

Iván Lago Castro

Enxeñería Sen Fronteiras
¿Por qué son necesarios?
Non crean dependencias tecnolóxicas. Facilitan a interoperabilidade. Facilitan a comunicación entre as persoas. Aseguran a retrocompatibilidade. Teñen unha maior seguridade. Protéxennos de abusos de empresas (M$). Son os formatos estándar da UE; todo o que se lles envíe debe seraberto.

Iván Lago Castro

Enxeñería Sen Fronteiras
¿E cales son?
Segundo a norma ISO/IEC 26300:2006, estos son os formatos estandar: Documentos de texto: Open Document Text (.odt). Follas de cálculo: Open Document Sheet (.ods). Presentación de diapositivas: Open Document Presentation (.odp). Gráficos e debuxo: Open Document Graphics (.odg).  Documentos portábeis (ISO/IEC...
tracking img