Diseño

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 13 (3247 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Història del Diseny II

Inicis del Modernisme (1895)
El modernisme es el “pas” següent de les Arts&Crafts.
Es una època en la que les ciutats tenen un gran creixement econòmic visible en els transports, comunicacions... la vida quotidiana de els seus habitants es veu transformada per tots aquests canvis.
Es consolida la burgesia com a classe alta (a Barcelona també sorgeix la burgesiaindustrial, a part de la tèxtil).
Es remodelen algunes ciutats per preparar-se per al futur. Ho fan París, dissenyada per Haussman, i Barcelona, dissenyada per Ildefons Cerdà. Per a Catalunya, el Modernisme es converteix en una manera de combatre el poder central.
També aposta per una artesania barata. Volen fer arribar els objectes a tothom, no només a les classes altes. Volen “salvar al món de lavulgaritat”. Però la seriació dels primers objectes és tant complexa que aquesta també acaba per ser molt cara i només adquirible a mans de burgesos i la classe alta de nou.
El primer manifest de Modernisme podríem considerar que és la portada d’un llibre sobre esglésies l’autor del qual es deia Mackmurdo.

Influències
Les influències del Modernisme, tot i semblar sorgit del no-res, són moltes ivariades.
De les Arts&Crafts, de les que pren la mentalitat de fer objectes pel poble i no per als burgesos i les classes altes.
Dels Prerrafaelites, que podríem dir d’ells que es basen a lluitar contra l’academicisme, volen recuperar un art més espontani.
De l’Art Japonès, que es basa en l’harmonia de l’estreta relació entre religió i filosofia. Els espais interiors eren representacions de lapau espiritual interior. Aquesta cultura entra a Europa a través de la botiga de Sigfried Bing, empresari parisenc que renovà el mercat quotidià important coses de Japó. D’aquest art, el Modernisme pren l’harmonia i la recerca d’una obra d’art total, en harmonia amb totes les seves parts (forma, estructura, funció i ornament).
Del Barroc són bàsicament ornamentals. El Barroc és un art ornamentalque sorgeix a Itàlia i que s’estén per Europa i Amèrica Llatina. És utilitzat per l’església per simbolitzar el seu poder. Era un tipus d’art molt recarregat.
Del Simbolisme del segle XIX, del que agafa la utilització simbòlica de la natura per expressar sentiments i emocions.
De Nietzsche, creador d’un corrent de pensament anomenat vitalisme, “la història creu que l’home és tan sols la raó”,diu que ens entossudim a reprimir la rauxa. Ho demostra dient que els grecs tenien deus per a la raó, però també per a la rauxa (Dionís).
Del Cinema, prenen la voluntat de representar moviment, i per aixó agafen la línia corba, perquè és més dinàmica.

Arquitectura
Al 1900, el Modernisme ja s’ha establert gràcies a la burgesia industrial. Per on primer arriba és mitjançant l’arquitectura, a laque els artistes modernistes consideren “l’art que comprèn tots els demès arts”.
Art Noveau a Bèlgica

L’art Noveau a Bèlgica es defineix a partir de la línea força. Per la unió entre estructura, forma i ornament. La forma es basa en la funció.
La funció estructura la forma.

Línea força Estructura

Simplificació Forma Funció

Abstracció OrnamentPurificació de la línea

Worringer H. Van de Velde
Línia inorgànica i morta Línea dinàmica, viva i natural.
Línea desposseïda del
últim lligam de dependència
i relació amb la vida.

El Surrealisme i el Modernisme son dos moviments universals.
Moviment Universal: Quan un moviment és coherent i es pot unir amb qualsevolaltre sense xocar.

Línies
Línia Força. És una força similar a les forces de la natura, però aquesta pren la seva energia de qui l’ha traçat.
Línia Naturalista. Són les que imiten les formes de la naturalesa.

La abstracció és el camí definitiu a la universalització del estil.
Worringer – La ornamentació occidental s’oposa a la oriental. La baralla és sobre si l’excés d’ornamentació (palaus...
tracking img