Domotica

Páginas: 31 (7678 palabras) Publicado: 22 de febrero de 2012
1. Introducció

Llums que s’encenen i s’apaguen soles sense polsar cap interruptor, càmeres de seguretat que avisen de la presencia d’un intrús en l’habitatge o cafeteres que cada matí es posen en marxa per sí soles i preparen l’esmorzar per a tota la família són algunes de les avantatges que presenten les cases domòtiques.

El termini Domòtica prové de la unió de dues paraules domus (quesignifica casa en llatí) i tica (de automàtic, paraula en grec, “que funciona per sí sola). Se entén per domòtica al conjunt de sistemes capaços de automatitzar un habitatge, aportant serveis de gestió energètica, seguretat, benestar i comunicació.

En un edifici domòtic, durant l'hivern, les persianes podrien pujar durant el dia i durant la nit baixarien soles, els tendals a la inversa, peraprofitar la llum i l'escalfor del sol durant el dia, ajudant a optimitzar el consum energètic de l'habitatge, i això és un exemple bàsic, encara que un bon sistema domòtic ha d'oferir infinites possibilitats de control d'una forma senzilla i implementant noves aplicacions.

Historia de l’evolució de la domòtica a Espanya

L’evolució marca el ritme de la vida i les cases tampoc poden escapar deella. De la cova de foc, per escalfar i il·luminar, les torxes, les veles i per últim: l’electricitat.

L’electricitat en ha permès elevar el nivell de confort en les nostres cases i ha donat pas a l’entrada d’electrodomèstics. Aquestes màquines no existirien sense el desenvolupament de l’electricitat.

La següent evolució que ha arribat és la Domòtica, que s’encarrega de la integració i regulaciódels sistemes elèctrics, de tal manera que la casa es capaç de sentir i reaccionar per sí sola, al mateix temps que es capaç de comunicar-se i interactuar amb nosaltres, arribant a un estalvi energètic.

La primera tecnologia domòtica, l’X10 es va desenvolupar al 1975 per Pico Electronics a Glenrothes (Escòcia) per permetre el control remot d’aparells i aplicacions, i encara és de les mésusades mundialment, a causa del baix preu dels seus components, tot i que existeixen nombroses alternatives amb més ample de banda con KNX, INSTEON, BACnet, i LonWorks.

Els primers sistemes comercials es van produir en la dècada de 1980 destinats a edificis terciaris, però a nivell domèstic la integració comercial dels sistemes es va iniciar amb la popularització d’Internet als anys 1990 al Japó,els Estats Units d’Amèrica i el nord d’Europa, fins llavors els electrodomèstics es dissenyaven i fabricaven sense tenir en consideració la possible interconnexió.

Les instal·lacions de domòtica domèstica evolucionen cap a la unificació de tots els sistemes en una única xarxa de comandament, creant el que s’anomena llar digital, requerint protocols d’actuació comuns i connexió a Internet perpoder comandar els serveis.

Els orígens de la domòtica a Espanya es poden situar al voltant dels anys 90, data en què es comencen a dur a terme les primeres iniciatives i investigacions principalment per l’ Institut Cerdà. Al principi el mercat es caracteritzava per un gran desconeixement de la domòtica tant en l’àmbit tecnològic com de possibilitats i aplicacions per la qual cosa l’interès quesuscitava aquest avenç tecnològic era molt limitat i la seva investigació mínima.

Els primers sistemes eren poc integrats i les àrees de gestió que es cobrien eren, amb prou feines, l’aspecte de la confortabilitat i la seguretat encara que també cal destacar que hi havia altres aplicacions més aïllades, com ara la gestió de les comunicacions i l’energia.2. ¿Que és la domòtica?

Ladomòtica es com a la tal incorporació a l’equipament de les nostres habitatges i edificis una pràctica, intuïtiva i innovadora tecnologia que permeti gestionar de manera energèticament eficient, segura i confortable per a l’usuari, els diferents parells i instal·lacions domèstiques tradicionals que conformen un habitatge (la calefacció, la rentadora, la il·luminació, ...)Elements d’un sistema...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • domotica
  • Domotica
  • Domotica
  • La domótica
  • domotica
  • Domotica
  • Domótica
  • Domotica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS