Drets humans

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (349 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de septiembre de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
PRESENTACIÓ:
Amb aquet power point i us explicarem l’article 5, que tracte sobre els tractes inhumans, i l’article 26 que tracte sobre els drets que te un nen o una nena en la etapa d’educació.Pero primer tot us ferem una petita introducció a la historia dels Drets Humans.

HISTORIA:
DRETS HUMANS: es definiesen com aquelles llibertat, facultat, institucions o reivindicacions bàsiquesque corresponen a tota persona per simple fet de la seva condició humana, per tal de garintir-li una vida digna
PRIMER DOCUMENT: en el regnat del rei persa Cir II el Gran es crèa un document anomenatCilindre de Cir. Es va trobar al 1879 i molts historiadors el reconeixen com el primer document sobre els drets humans de la historia. El Cilindre de Cir proclama la llibertat religiosa per elsciutadans, que tothom tingui els mateixos drets ja siguin homes o dones i la protecció de la llibertat i la seguretat.

ARTICLE 5:
DEFINICIÓ: ningú no serà sotmès a tortures ni a penes o tractes cruels,inhumans o desagradats.

ARTICLE 26:
La educació està obligada a ensenyar els drets humans i les llibertats fonamentals. Te la obligación d’ajudarte a desenbolupar la personalitat d’un matex.Tenen que ensenyarte a respectar a tota persona ja sigui d’un altre religió, raça o nacionalitat. Fomentarà activitats de les Nacions Unides per la Pau.

NOTICIA:
En aquet article no fa falta buscauna nuticia, perque em vist i seguim veient, per els terediaris com molts nens molt petits son obligats a treballar sense dascans, per mantenir a les familias, aixó ocureix en molts llocs del mon, perosobretot en països subdesenvolupats com podria ser Asia o Afríca. També podrriem posar l’exemple de noies d’entre 10 i 15 anys que tenen que deixar els estudis perque els seus pares la casen, aixó faque quan la nena segui adulta no tingui la mateixa inteligencia, que tindrem cualsevol de nosaltres,noies.

ACOMIADAMENT:
Esperem que atraves d’aquesta breu explicación sobre dos articles del...
tracking img