Economia

Páginas: 2 (262 palabras) Publicado: 15 de marzo de 2011
Els factors que estableixen la corba de la demanda d’aquesta empresa, es poden determinar per la quantitat de consumidors que te o pot tenir aproximadament, els preusestablerts i les rentes futures esperades. Aquest tipus d’empresa funciona amb un sistema de producció establert segons amb una quantitat de producte sol·licitadaprèviament. Els clients necessiten una certa quantitat del producte de l’empresa, i aquesta només produirà exactament la quantitat necessitada, estalviant-se possiblesexcedents de producte futurs. Aquests excedents es veurien condicionats per la vida del producte, que es finita. Al ser un producte obtingut per un procés químic, si passaun temps màxim sense la seva utilització, les seves propietats desapareixen, fent que el producte no sigui comerciable i produint pèrdues econòmiques considerables. Elspreus del producte s’estableixen com a la majoria de les empreses, tenint presents els costos de producció, quantitat demandada i les expectatives de vendes, per cobrircostos i garantir benefici per poder continuar la activitat productiva. Es molt important que l’empresa tingui una visió a mig/llarg termini per preveure futurs costosde producció i planificar la futura activitat de producció així com els requisits per que aquesta continuï amb èxit.

Els factors que determinen la corba de l’ofertadepenen de variables com els preus de cost de fabricació i transformació del producte, la tecnologia empleada, les expectatives de futures vendes i de la quantitat devenedors de tal producte,es a dir, saber si hi ha o no competència i preveure els possibles efectes que això pot comportar en l’activitat i vendes de la empresa.
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Economia
  • Economia
  • Economia
  • Economia
  • Economia
  • Economia
  • Economia
  • Economia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS