Economia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (280 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEMA 6: PRODUCTIVITAT DE LA PRODUCCIÓ

Concepte de producció:1 des del punt de vista econòmic, l’activitat productiva es defineix com l’elaboració de productes a partir d’unsrecursos productius bàsics, amb la finalitat que satisfacin les necessitats de consum.2des de la perspectiva tècnica, es defineix la producció com la combinació de una seria d’elements(factors de producció), que segueixen una sèrie de procediments definits prèviament (tecnologia), amb la finalitat d’obtenir uns béns o serveis (producte)Es important destacar que lesempreses destinen una part dels seus recursos a millorar les seves tecnologies productives, això implica una inversió en recerca i desenvolupament .3 I des de l’òptica funcional iutilitària, la producció és un procés mitjançant el qual s’afegeix valor a les coses, es crea utilitat als béns, és a dir, se’ls aporta un valor afegit.

Productivitat: La productivitat d’unfactor de producció mesura el rendiment d’un factor de producció en relació amb la producció obtinguda. Així, la productivitat total es la relació entre el valor de la producció(quantitat produïda pel seu preu de venda) i el cost total dels factors productius utilitzats. Aquesta mesura és útil quan es vol comparar la productivitat de l’empresa en diversos períodeso la productivitat de diferents empreses.

L’eficiència productiva es el concepte amb el qual es qualifiquen o es valoren les tecnologies productives.

L’eficiència tècnica quanuna tecnologia A produeix la mateixa quantitat d’un producte que un altra tecnologia B, però utilitzant menys unitats de factors productius, o bé produeix més productes utilitzantidèntiques quantitats de factors de producció.

L’eficiència econòmica consisteix a seleccionar aquella tecnologia que permet produir amb el mínim cost, és a dir, de la forma més barata.
tracking img