Economia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (537 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
21/10/2010
UN GLOSSARI PERSONAL

Què és un glossari?
Segons el Diccionari de la Llengua Catalana (1994), Enciclopèdia Catalana, Barcelona:
Glossari m Col·lecció de glosses o explicacions delsmots i passatges obscurs o difícils d’un autor o d’una obra.
Glossa, f Explicació o paraules aclaridores d’un mot obscur, d’una frase, d’un text.

Segons la Real Academia Española:
glosario.
(Dellat. glossarĭum).
1. m. Catálogo de palabras oscuras o desusadas, con definición o explicación de cada una de ellas.
2. m. Catálogo de palabras de una misma disciplina, de un mismo campo de estudio,etc., definidas o comentadas.
3. m. Conjunto de glosas o comentarios, normalmente sobre textos de un mismo autor.

Per què i com elaborar un glossari personal?
Elaborar un glossari quan s’inicial’estudi d’una nova disciplina és una eina de treball útil. I és més útil si s’escriu utilitzant paraules pròpies, en lloc de copiar el que resa en els glossaris inclosos al final de molts manualsd’economia.

Un glossari personal, en aquest cas de termes econòmics, no ha de ser un glossari exhaustiu, com ho ha de ser un diccionari d’economia, sinó que ha de recollir només aquells termes i conceptesque són nous per a l’estudiant, o que malgrat ser coneguts resulten confusos o difícils de definir.

Per tant, probablement el vostre glossari personal no serà molt extens, i cada bloc hi seràrepresentat de manera diferent, en funció de la formació anterior de cadascú, i en funció de les filies i les fobies de qui el confecciona.

Si s’està apassionat per la història del pensament, i no esté una formació anterior, potser caldrà incloure alguns conceptes del tema 1 (com per exemple: economia, economia política, política econòmica, clàssics, neoclàssics, etc.) per tal de fixar bé el seusignificat. Si els conceptes de necessitat, cost d’oportunitat, frontera de les possibilitats, o economia mixta són nous, en estudiar el segon tema, potser val la pena introduir-los en el...
tracking img