Ejercicios economia aplicada (no resueltos)

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1200 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEMA 4: EXERCICIS
1. A partir de les següents dades d’una economia sense impostos, calcula el Producte Interior Brut (PIB), la Renda Nacional Bruta (RNB), i la Renda Nacional Disponible Bruta (RNDB) • • • • • • • • • • • • • Importacions 10.250 Remuneracions assalariats 24.800 Consum intermedi 50.034 Exportacions 8.500 Consum individual 31.250 Consum col·lectiu 7.600 Formació bruta de capital12.866 Excedent brut d’explotació 25.166 Rendes de la propietat pagades a la Resta del Món 500 Rendes de la propietat rebudes de la Resta del Món 300 Rendes del treball pagades a la Resta del Món 200 Rendes del treball rebudes de la Resta del Món 300 Transferències corrents netes de la Resta del món 150

2. A partir de les següents dades d’una economia sense impostos, calcula el Producte InteriorBrut (PIB), el Producte Interior Net (PIN), la Renda Nacional Bruta (RNB), i la Renda Nacional Disponible Bruta (RNDB) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Remuneracions assalariats 10.000 Valor afegit brut de l’agricultura 1.500 Exportacions de béns 3.500 Consum final 21.500 Formació bruta de capital fix 2.500 Exportacions de serveis 5.200 Variació d’existències 500 Excedent brut d’explotació13.200 Importacions de béns 2.500 Importacions de serveis 7.500 Valor afegit brut de la indústria 7.500 Consum de capital fix 2.000 Consum intermedi 15.500 Valor afegit brut de la construcció 3.500 Rendes netes de la propietat amb la Resta del Món -250 Rendes netes del treball amb la Resta del Món 100 Valor afegit brut dels serveis 10.700 Transferències corrents donades a la Resta del món 150Transferències corrents rebudes de la Resta del món 250

1

3. A partir

de les

següents

dades

d’una economia sense impostos, calcula la

capacitat/necessitat de finançament de la nació: • • • • • •

Renda Nacional Disponible Bruta 15.000 Consum Final en el Territori 13.500 Consum en la Resta del Món de Residents 300 Consum en el Territori de No Residents 900 Formació Bruta deCapital 2.000 Consum Col·lectiu 1.200

4. A partir • • • • • • • • • •

de les

següents

dades

d’una economia sense impostos, calcula la

capacitat/necessitat de finançament de la nació: Remuneració d’Assalariats 4.000 Excedent Brut d’Explotació 2.500 Consum Final en el Territori 5.400 Consum en el Territori de No Residents 600 Consum en la Resta del Món de Residents 400 TransferènciesCorrents Netes amb la Resta del Món -200 Rendes netes de la propietat amb la Resta del Món -250 Rendes del treball pagades a la Resta del Món 100 Rendes del treball rebudes de la Resta del Món 200 Formació Bruta de Capital 2.200

5. A partir de les següents operacions que s’han donat al llarg d’un trimestre en una economia sense impostos: • • • • • L’agricultura ha usat productes d’altres sectorsper valor de 20.000, als quals hi ha afegit un valor de 30.000. En aquest sector s’han pagat salaris per valor de 10.000. La indústria ha produït per un valor de 180.000. La remuneració dels factors productius en aquest sector és de 100.000, que es reparteix de forma igualitària. El sector serveis ha produït per un valor de 321.000, fent ús de consums intermedis per valor de 150.000. La remuneraciódels treballadors és de 125.000. En el sector de les administracions públiques s’han pagat salaris per valor de 50.000 i s’han realitzat consums intermedis de 40.000. Altres dades importants referents a aquesta economia són les següents: s’han construït carreteres per valor de 15.000; consum de les llars (consum individual): 200.000; exportacions de béns i serveis: 60.000; importacions de béns iserveis: 29.000; compra de maquinària: 15.000.

Se’t demana: Calcula el PIB de totes les formes/vies possibles:

2

6. A partir de les següents operacions que s’han donat al llarg d’un trimestre en una economia sense impostos: • • • • • • • • • L’agricultura ha venut per valor de 10.000 i ha fet consums intermedis per 2.000 La indústria ha comprat productes d’altres sectors per un valor...
tracking img