El amor

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1103 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de septiembre de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Avanceret Kommunikation, Mobil Tilværelse.

HUAWEI Wireless Terminal
Brugermanual

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2009. Alle rettigheder
forbeholdes.
Ingen del af dette dokument må på nogen måde eller i nogen form gengives eller
overføres uden forudgående skriftlig tilladelse fra Huawei Technologies Co., Ltd.
Produktet som beskrives i denne manual kan indeholde software fraHuawei
Technologies Co., Ltd og mulige licensører, som er beskyttet af ophavsret. Kunder
må ikke på nogen måde gengive, distribuere, ændre, afkompilere, adskille,
dekryptere, ekstrahere, foretage reverse engineering, udleje, tilskrive eller
fremlicensere nævnte software, undtaget hvis sådanne indskrænkninger måtte være
forbudte ifølge gældende lovgivning eller sådanne handling er godkendteaf
respektive copyright-indehavere under licens.

Handelsmærker og tilladelser
, HUAWEI, og
er registrerede handelsmærker som tilhører Huawei
Technologies Co., Ltd.
Andre nævnte handelsmærker, produkt-, tjeneste- og firmanavne tilhører deres
respektive ejere.

Bemærk
Nogle af produktets funktioner og tilbehør som beskrives her afhænger af
installeret software, lokal netværkskapacitetog –indstillinger og kan muligvis ikke
aktiveres eller kan være begrænsede af lokal netværksoperatører eller
netværkstjeneste.
Huawei Technologies Co., Ltd forbeholder retten til at skifte eller ændre vilkårlige
oplysninger eller specifikationer in denne manual uden forudgående besked eller
forpligtelse.

INGEN GARANTI
INDEHOLDET I DENNE MANUAL GIVES I DEN STAND SOM DET
FOREFINDES.MEDMINDRE GÆLDENDE LOVGIVNING KRÆVER DET,
GIVES DER INGEN GARANTIER AF NOGEN SLAGS OMKRING
NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED ELLER INDHOLDET I DENNE MANUAL,
HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET. DETTE
OMFATTER OGSÅ UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED
OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

I DET OMFANG GÆLDENDE LOVGIVNING TILLADER DET, KAN
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD I INGEN TILFÆLDE HOLDESANSVARLIGE FOR SÆRLIGE, TILFÆLDIGE, INDIREKTE ELLER
FØLGENDE SKADER ELLER TABT FORTJENESTE, FORRETNING,
OMSÆTNING, DATA, GOD VILJE ELLER VURDERET OPSPARING.

Import- og eksportbestemmelser
Kunder skal overholde gældende love og bestemmelser om eksport eller import og
skal indhente alle nødvendige tilladelser og licenser hos myndighederne for at
eksportere, geneksportere eller importer produktetsom er omtalt i denne manual,
inkluderende softwaren og de tekniske data deri.

Indhold
1 Beskrivelse af DialUp GUI ...................................................................................................1
Start af DialUp...............................................................................................................1
Introduktion tilGUI.......................................................................................................1
2 Internet Tjeneste....................................................................................................................2
Oprettelse af Forbindelse til Internettet.........................................................................2
Trafikoplysninger..........................................................................................................2
3 Forespørgsel af Indstillinger og Oplysninger .......................................................................4
Skift af Sprog.................................................................................................................4
Startindstillinger............................................................................................................4
Forvaltning af Forbindelsesprofiler...............................................................................4
4 FAQ .......................................................................................................................................6

i

1

Beskrivelse af DialUp GUI

Start af DialUp
Dobbeltklik genvejsikonet

på...
tracking img