El consejo de la u.e

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2051 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE Reglementarea din Tratatul privind Uniunea Europeană Art. 16 din tratat dispune: „(1) Consiliul exercită, împreună cu Parlamentul European, funcţiile legislativă şi bugetară. Acesta exercită funcţii de definire a politicilor şi de coordonare, în conformitate cu condiţiile prevăzute în tratate. (2) Consiliul este compus din câte un reprezentant la nivel ministerial alfiecărui stat membru, împuternicit să angajeze guvernul statului membru pe care îl reprezintă şi să exercite dreptul de vot. (3) Consiliul hotărăşte cu majoritate calificată, cu excepţia cazului în care tratatele dispun altfel. (4) Începând cu 1 noiembrie 2014, majoritatea calificată se defineşte ca fiind egală cu cel puţin 55% din membrii Consiliului, cuprinzând cel puţin cincisprezece dintreaceştia şi reprezentând state membre care întrunesc cel puţin 65% din populaţia Uniunii. Minoritatea de blocare trebuie să cuprindă cel puţin patru membri ai Consiliului, în caz contrar se consideră a fi întrunită majoritatea calificată. Celelalte condiţii privind votul cu majoritate calificată sunt stabilite la articolul 238 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. (5)Dispoziţiile tranzitorii privind definiţia majorităţii calificate care se aplică până la 31 octombrie 2014, precum şi cele care se vor aplica în perioada 1 noiembrie 201431 martie 2017 sunt prevăzute în Protocolul privind dispoziţiile tranzitorii. (6) Consiliul se întruneşte în cadrul diferitelor formaţiuni, lista acestora fiind adoptată în conformitate cu articolul 236 din Tratatul privind funcţionareaUniunii Europene. Consiliul Afaceri Generale asigură coerenţa lucrărilor diferitelor formaţiuni ale Consiliului. Acesta pregăteşte reuniunile Consiliului European şi urmăreşte aducerea la îndeplinire a măsurilor adoptate, în colaborare cu preşedintele Consiliului European şi cu Comisia. Consiliul Afaceri Externe elaborează acţiunea externă a Uniunii, în conformitate cu liniile strategice stabilitede Consiliul European, şi asigură coerenţa acţiunii Uniunii. (7) Un comitet al reprezentanţilor permanenţi ai guvernelor statelor membre răspunde de pregătirea lucrărilor Consiliului.

(8) Consiliul se întruneşte în şedinţă publică atunci când deliberează şi votează un proiect de act legislativ. În acest scop, fiecare sesiune a Consiliului este divizată în două părţi, consacrate deliberărilorprivind actele legislative ale Uniunii, respectiv activităţilor fără caracter legislativ. (9) Preşedinţia formaţiunilor Consiliului, cu excepţia celei Afaceri Externe, este asigurată de reprezentanţii statelor membre în cadrul Consiliului după un sistem de rotaţie egal, în condiţiile stabilite în conformitate cu articolul 236 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.” Noțiuni Încă de laînfiinţarea comunităţilor a fost prevăzută existenţa unui consiliu. Indiferent de denumirea purtată în decursul timpului (Consiliu, Consiliul Special de Miniştri, Consiliul Uniunii Europene), această instituţie a beneficiat de un cadru juridic important, multe din atribuţiile comunităţilor/uniunii fiind exercitate de acesta. Componenţa Consiliului a fost diferită în decursul timpului, numărulmembrilor diferind în funcţie de numărul statelor care fac parte din Uniunea Europeană. În acest moment, Consiliul este alcătuit din 27 de membri, câte unul din fiecare stat membru al Uniunii. Consiliul este alcătuit din câte un reprezentant al fiecărui stat membru, la nivel ministerial, care este împuternicit să angajeze guvernul statului respectiv. Consecinţele juridice ale acestui enunţ din tratatsunt privite diferit de către specialiştii în drept comunitar. Astfel, Dl. Prof. Fuerea consideră că numai persoanele care fac parte din guvern pot face parte din Consiliu, niciun alt funcţionar, indiferent de nivel, neavând dreptul de a participa la şedinţele Consiliului1.Dl Octavian Manolache consideră că nu numai miniştrii pot să aibă calitatea de reprezentanţi ci şi alţi demnitari de rang...
tracking img